Malcolm Nix's blog

2009-12-18

Over het einde van Musiques Dépassées (deel 2)

Zoals beloofd, volgt hier een woordje uitleg over de oorzaken van het verdwijnen van Musiques Dépassées, de fuivencyclus gewijd aan een genre, of eigenlijk een geheel aan subgenres, dat op weinig plaatsen en weinig tijdstippen oprechte waardering krijgt. De mensen die deze fuiven hebben meegemaakt, snappen waarschijnlijk intuïtief dat ik dit niet schrijf omdat ik me verplicht voel, omdat ik mezelf graag hoor praten[1], omdat ik dit nodig vind of zelfs niet omdat ik het eerder heb aangekondigd. Dit tekstje is er alleen omdat toelichtingen en uitweidingen altijd een deel van het wereldje van Musiques Dépassées hebben uitgemaakt.

2009-12-10

Over de Nationale Liga tegen Kanker

Nu er eindelijk een volgens de meesten werkbaar compromis over het geplande rookverbod in de horeca uit de bus is gekomen, moet er natuurlijk weer iemand dwars liggen. Pestkoppen van dienst zijn ditmaal de fanatici van de Nationale Liga tegen Kanker, die vinden dat ze een politiek akkoord voor het Grondwettelijk Hof moeten aanvechten. Officieel is hun argument dat de nieuwe regeling, die inhoudt dat er een duidelijk onderscheid wordt gemaakt tussen horecazaken waarbinnen vanaf 1 januari 2010 al dan niet nog mag worden gerookt, een discriminatie zou inhouden. Hopelijk laten onze magistraten zich door deze geforceerde redenering niet misleiden, maar dat is een onderwerp waar we later nog wel eens op terug komen.

2009-12-10

Over de nietigverklaring van het proces tegen KB Lux

Als het personeelsleden van een bank niet langer toegelaten is om bezwarende documenten te stelen om een gerechtelijk onderzoek vooruit te helpen, waarom is het diezelfde bank dan nog steeds toegelaten ons geld te stelen en een gerechtelijk onderzoek tegen te werken? Laten we niet vergeten dat de zaak tegen KB Lux eigenlijk een zaak van belastingontduiking is. Elke euro die KB Lux niet heeft betaald, heeft de regering van dit land bij de anderen, bijvoorbeeld u en mij, moeten halen of ui de geplande uitgaven moeten schrappen. Dat is dus een diefstal met gevolgen voor de hele samenleving en voor eenieder die hier belastingen betaalt. Wanneer komt er eens een wet die werknemers verplicht alle mogelijke bezwarende documenten die ze vinden te stelen en aan het gerecht te overhandigen?

2009-12-10

Over een nieuw muziekgenre

U denkt misschien dat u alles al kent, alle muziek al hebt beluisterd, alle stijlen al hebt gezien en alle ideeën al hebt gehoord. Wel, u bent dus fout. Dit is nieuw: http://www.taqwacore.com/ . Of we nu blij moeten zijn, is natuurlijk een heel andere vraag. De songtitel ‘Sharia in the USA’ zegt alvast veel.

2009-12-10

Over het verdwijnen van een opmerkelijk man

Er is toch één mens die de slotaflevering van Musiques Dépassées niet heeft overleefd. Terwijl ik aan het draaien en anderen aan het feesten waren, heeft Lucas Van Langendonck in het Leuvense ziekenhuis Gasthuisberg de geest gegeven. Ik kan enkel hopen dat er geen causaal verband was. Lucas was gedurende meer dan twintig jaar, voorzover ik weet al vanaf 1984, de uitbater van het bekende café Amedee in de Leuvense Muntstraat. Dit café onderscheidde zich van de rest van de horecakudde door een geheel eigen koers te varen en elke trend of mode volledig te negeren. Het kon dan ook op een zeer trouw publiek rekenen, mensen waarvoor de uitdrukkingen ‘een pint gaan pakken’ en ‘naar de Amedee gaan’ eenvoudigweg synoniemen waren. De vraag is dus waar die mensen nu heen moeten of willen.

2009-12-04

Over het einde van Musiques Dépassées (deel 1)

Zoals al in diverse nieuwsbrieven werd aangekondigd, ben ik iedereen nog wat uitleg verschuldigd, in het bijzonder over de redenen waarom Musiques Dépassées ermee stopt. Aangezien ik me kan voorstellen dat dit niet iedereen interesseert en er zeker mensen op mijn mailing list staan die zich helemaal niet afvragen waarom ik al dan niet nog fuiven zou organiseren, heb ik besloten dit niet zomaar door te mailen. Wie het wil weten, kan altijd hier een blik komen werpen. De uitleg in kwestie zal tegen 15 december op deze blog verschijnen. De voorbije weken zijn namelijk iets te druk geweest om me hiermee bezig te houden en, zoals we allemaal weten, ben ik het niet gewoon hard te werken. Ik vind dat namelijk ongezond.

2009-12-04

De foto van het jaar 2009

Nu het einde van het jaar nadert, begint iedereen stilaan zijn jaaroverzichten en bijbehorende lijstjes op te stellen. Als bijlage voeg ik in elk geval mijn nominatie toe voor de trofee van Foto van het jaar 2009. Volgens sommigen zou de foto getrukeerd zijn. De vrouw in kwestie zou wel een discussie met de president zijn aangegaan, maar het opgestoken middenvingertje zou er met behulp van Photoshop aan zijn toegevoegd. Ik weet dat natuurlijk niet zeker, maar op zich kan het mij eigenlijk niet schelen. Een vrouw die in Iran de president en zijn gevolg van fundamentalisten en repressieve macho’s op straat tegenhoudt, verdient sowieso al enig respect en het middenvingertje is gewoon een visuele verduidelijking van haar standpunten.

2009-12-04

Over de denkfout van de Lega Nord

Volgens de Italiaanse Lega Nord moeten alle illegalen tegen de feestdagen[1] ophoepelen. Eigenaardig standpunt. Laten we eens een paar foto’s bekijken: http://www.demorgen.be/dm/nl/2907/Magazine/article/detail/1036075/2009/1.... Mijn eerste vraag is wat die illegalen daar eigenlijk nog te zoeken hebben. Ze kunnen beter een ecologisch gezondere omgeving opzoeken. Mijn tweede vraag is waar de Lega Nord haar eigen kiezers wil onderbrengen eenmaal de hoofdstad van hun Groot-Padaanse imperium ten gevolge van de stijging van de zeespiegel tot een decorstuk uit Waterworld is geëvolueerd. Waar zullen deze klimaatvluchtelingen naartoe trekken?

2009-12-04

Over het einde van een tijdperk (deel 2)

Gezien de snelle evolutie der feiten volgt hier al vrij snel een vervolg op mijn eerdere voorspellingen. Wie zich eerst wat wil informeren, kan voor een zeer interessant en overzichtelijk artikel over de huidige stand van zakenaltijd terecht op: http://www.demorgen.be/dm/nl/2461/De-Gedachte/article/detail/1035173/200.... Kort samengevat: het Vlaams Belang zit in problemen en de N-VA zou daar tijdens de komende verkiezingen nog het meest van kunnen profiteren.

2009-11-27

Over het nakende einde van een tijdperk

Volgens diverse kranten en andere media wordt binnen de rangen van het Vlaams Belang een ware oorlog uitgevochten, met als meest telegenieke veldslag de confrontatie tussen Marie-Rose Morel en Philippe Dewinter, die volgens hemzelf maar niet volgens de dienst Bevolking Filip Dewinter heet. Mij maakt het natuurlijk niet uit wie nu precies in het partijbestuur moet zetelen. Ik zou nog kunnen zeggen dat ik de voorkeur geef aan de minst bekwame kandidaten, maar ik vind het eigenlijk vrij moeilijk te bepalen wie nu net de kleinst mogelijke bekwaamheid heeft om die partij van de ondergang te redden. Het maakt me dus niet uit wat er met de carrière van mevrouw Morel gebeurt. Wat me wel uitmaakt, is de implicatie op lange termijn van dit krantenbericht.

Pages