Malcolm neemt eindelijk een standpunt in: over de vluchtelingeninstroom

Maandag 10 september 2018

Het heeft even geduurd, maar uiteindelijk heeft de recente onderzoeksjournalistiek naar een organisatie als Schild en Vrienden me ertoe aangezet eindelijk eens een standpunt in te nemen over heel de problematiek van de vluchtelingen die hier al verblijven of nog blijven aankomen. Ik had dit al eerder kunnen doen, maar dit lijkt me het gepaste moment om toch eens helder uiteen te zetten waarom we precies vluchtelingen in ons land moeten opnemen.

Er zijn diverse argumenten pro en contra eender welk migratiebeleid te vinden, maar we mogen ons niet op individuele gevallen blindstaren. Als we een beleid in het algemeen belang willen voeren, moeten we durven onze ratio boven onze emoties stellen. Het gaat hier niet om het droeve lot van schoolkinderen die plots door de politie worden opgesloten of om politieke vluchtelingen die na de deportatie naar hun land van herkomst in een folterkamp dreigen terecht te komen. Het gaat hier om de toekomst van heel onze planeet.

Rechtse politici of metapolitieke organisaties zoals ze zichzelf tegenwoordig graag noemen, gebruiken de instroom van vluchtelingen en illegale migranten als een onderdeel van hun propagandacampagnes. Diezelfde instroom is echter een veel sterker argument voor een heel ander standpunt, eentje dat de nationalisten en kapitalistische extremisten niet graag horen.

Er is de voorbije jaren al veel gezegd en geschreven over ons leefmilieu. Ik heb het dan niet over de ontbossing van ons eigen gewest, met dank aan bedrijven als Essers en de Antwerpse pseudoluchthaven in Deurne, maar om de nog veel grotere drama's in landen waar grote bedrijven en hun personeel in regeringen en parlementen nog veel minder moeite doen om het ecosysteem in stand te houden. De conclusie van de wetenschappelijke wereld, nu en dan tegengesproken door een overbetaalde lobbyist, is duidelijk. Als we niet snel en doortastend optreden, zal het klimaat op veel plaatsen zodanig worden ontwricht dat tientallen of zelfs honderden miljoenen mensen zich gedwongen zullen zien te verhuizen.

De huidige vluchtelingen in ons land zijn een waarschuwing. Indien we de bedrijfswereld niet wereldwijd dwingen rekening te houden met de leefbaarheid van alle continenten en landen op onze planeet, zullen we binnen enkele jaren worden geconfronteerd met een vluchtelingenstroom die niet tweemaal, driemaal of viermaal maar honderd maal groter is. Hoewel ik me afzet tegen elke vorm van nationalisme, is de EU inderdaad te klein om er nog eens meer dan 100 miljoen straatarme sukkelaars bij te nemen. We moeten ervoor zorgen dat die mensen in hun eigen land een leven kunnen opbouwen.

Veel gewone burgers, zoals de media hen nietszeggend blijven omschrijven, beseffen nog altijd niet hoe groot het probleem is, maar de vluchtelingen kunnen als een voorbeeld dienen. De boodschap is namelijk simpel. Steun de ecologisten of bereid u voor op de komst van miljoenen Afrikanen en Aziaten. Pech voor de racisten, maar het is nu in hun eigen belang om de kapitalistische ideologie af te zweren en de milieubeweging te steunen. Om dit punt duidelijk te maken, moeten we vluchtelingen blijven opvangen en dat tot iedereen beseft in welke precaire situatie de mensheid zich bevindt.