Doganov + Enzo Kreft

Gezien het stijgend aantal besmettingen heeft PESCH besloten deze avond niet op te treden. Zij worden vervangen door Enzo Kreft, iemand die al eerder heeft bewezen geen enkel risico uit de weg te gaan. Doganov zal er wel degelijk zijn.