2010

2010-07-26

Problemen met de kalender op www.musiquesdepassees.be

Aangezien ik ten gevolge van onverwachte technische problemen tijdelijk niet in staat ben nieuwe evenementen aan de kalender op mijn eigen site toe te voegen, zie ik me genoodzaakt enigszins te improviseren. Ik wil de organisatoren die informatie hebben doorgestuurd namelijk niet teleurstellen of het recht op enig bijkomend publiek ontzeggen. Tot ik terug in staat ben de site ten volle te gebruiken voor wat ze eigenlijk in het leven is geroepen, zal ik deze blog dan maar gebruiken om een en ander aan te kondigen.

Ten eerste:

2010-06-25

Over het geplande rookverbod in de horeca (deel 4)

Zoals eerder beloofd, heb ik de tekst van de wet betreffende het pesten van rokers die na hun werkweek ook eens rustig samen een pint willen drinken grondig doorgenomen. Hieronder volgt een samenvatting van de implicaties voor de enige sector[1] die de verzuring van onze maatschappij kan tegenhouden. De tekst waarop ik me baseer, is de wet betreffende een algemene regeling voor rookvrije gesloten plaatsen toegankelijk voor het publiek en ter bescherming van werknemers tegen tabaksrook’ van 22 december 2009.

2010-06-17

Over de resultaten van de federale verkiezingen

De stemmen zijn geteld, de processen-verbaal zijn geklasseerd en de resultaten hebben in elke krant gestaan. Tijd om eens te zien wat er nu precies is gebeurd. We overlopen even de partijen in alfabetische volgorde.

BUB
Streefdoel: de eenheid van België bewaren.
Resultaat: buiten Brussel, waar de partij ook al niet echt van de grond komt en waar de Belgische idee sowieso nog sterk leeft, bereikt de BUB hoegenaamd niets.

2010-06-16

Over het programma van Sinner’s Day 2010

Enkele dagen geleden zijn nog zeven nieuwe namen aan de affiche van het festival Sinner’s Day toegevoegd. Hiermee is het programma voor die dag volledig bekend. De eerder vrijgegeven namen hebben we in een eerdere tekst als eens behandeld. Ik beperk me hier dan ook tot een overzichtje van de nieuwkomers.

HEAVEN 17 (GBR)
Volgens Sinner’s Day: De groep die samen met Depeche Mode en Human League synthesizerpop de hitparade (‘(We Don’t Need That) Fascist Groove Thang’, ‘Temptation’) heeft ingeduwd.
Volgens Malcolm Nix: Eigenlijk betreft het hier een afsplitsing van een collectief waar ook The Human League deel van heeft uitgemaakt en eigenlijk betreft het hier eens te meer een groep die zijn radicale uitgangspunten al vrij snel voor toegankelijke pop heeft ingeruild.

2010-06-09

Over stemintenties

“Periodes van geluk zijn lege bladzijden in de wereldgeschiedenis.”[1] Nu de verkiezingen van 13 juni 2010 snel naderen, moet ik me aan mijn belofte houden en een beargumenteerd stemadvies leveren. Dit is ditmaal geen gemakkelijke opgave. Het lijkt me zelfs moeilijker dan ooit tevoren een gefundeerd advies te geven. Daarom heb ik besloten een overzicht te bieden van de mogelijkheden en hun respectievelijke gevolgen. De lezer moet zelf maar beslissen welke gevolgen hem het positiefst lijken.

2010-06-04

Over de toepassing van de schokdoctrine in Griekenland

Nu iedereen, inclusief mezelf, zijn aandacht vooral op onze binnenlandse puinhoop heeft gericht, lijken buitenlandse ontwikkelingen ongemerkt onze radar te passeren. Dit geldt onder meer voor de gevolgen van de Griekse crisis, die na een paar weken de voorpagina’s voor een amper gelezen katern halverwege de krant heeft moeten inruilen. Er valt nochtans iets te melden en het is verre van goed nieuws. Dit is een schoolvoorbeeld van de toepassing van de schokdoctrine zoals die door Naomi Klein uitvoerig is geïllustreerd en geduid[1]. Laten we het gebeurde even samenvatten.

2010-05-19

Over de gecamoufleerde agenda van de N-VA

Als de Nieuw-Vlaamse Alliantie in het nieuws komt, gaat het bijna steevast louter over communautaire thema’s als de splitsing van een kieskring, het taalgebruik in de faciliteitengemeenten of het overhevelen van federale bevoegdheden naar de deelstaten. Wie de site[1] van de partij eens bekijkt, merkt hier en daar echter toch sporen van een heel andere agenda. Aangezien deze standpunten zo goed als nooit de nationale media halen, ben ik er vrij zeker van dat veel mensen die van plan zijn op deze partij te stemmen eigenlijk niet weten waar ze aan beginnen of wat de gevolgen van hun daden kunnen zijn. Hieronder volgt een veelzeggend voorbeeld.

2010-05-19

De gevolgen van de gedwongen besparingen bij de VRT

Eigenlijk schrijf ik dit stukje naar aanleiding van een artikel dat vandaag, dinsdag 18 mei 2010, in De Morgen is verschenen. Wie het artikel eens wil lezen, kan terecht op http://www.demorgen.be/dm/nl/996/Economie/article/detail/1106897/2010/05... . Samengevat, komt het erop neer dat de Europese Commissie tracht regels op te stellen die het de zogenaamde hedge funds, de speculatieve fondsen van beleggers zonder enige gram moraliteit, aan een bepaalde mate van controle willen onderwerpen om een herhaling van het Griekse rampenscenario te voorkomen. Beter laat dan nooit, maar daar wil ik het nu niet over hebben.

2010-05-13

Over de tweede editie van Sinner’s Day

De vorige editie van het ‘oldschool new wave’-festival Sinner’s Day, op 1 november 2009 in de Ethias Arena te Hasselt, heeft rechtstreeks de aanleiding gevormd om mijn plannen in verband met een eigen blog onmiddellijk in de praktijk te brengen. Ik had op dat ogenblik namelijk dringend een forum nodig om mijn en andermans kritiek op de praktische organisatie kwijt te kunnen. Nu de organisatie plechtig en officieel heeft beloofd met zowat al onze opmerkingen en suggesties van vorig jaar rekening te houden, kan ik dan ook moeilijk anders dan hier uitgebreid aandacht aan te schenken. Om te beginnen, wil ik de aangekondigde veranderingen even overlopen.

2010-05-07

Over een aangekondigde nederlaag

Goed, er komen dus vervroegde verkiezingen. De federale regering is vallende. In andere landen valt ze of valt ze niet. In ons land kan de regering slechts vallen zodra de onderhandelingen over de voor herziening vatbaar te verklaren artikelen van de Grondwet zijn afgerond. Alleen is de regering net gevallen over een discussie die hiermee nauw samenhangt. Het gevolg zou kunnen zijn dat de partij die de regering heeft laten vallen in de hoop een staatshervorming te stimuleren tot de vaststelling zal komen dat precies door het feit dat de regering valt er geen of bijna geen staatshervorming kan komen. In elk geval is het duidelijk dat de partijleiders en -besturen die voor deze puinhoop verantwoordelijk zijn niet de beloning zullen krijgen waar ze zelf op hopen.

Pages