2011

2011-12-20

Donderdag 22 december 2012: Nationale Staking

Ik heb er lang over nagedacht en uiteindelijk toch besloten iets over de aangekondigde algemene staking van de openbare diensten te schrijven. Ik besef maar al te goed dat deze actie olie op het vuur zal werpen en de samenleving nog meer zal verdelen in twee kampen, de mensen die zich door de geplande maatregelen van de nieuwe federale regering tekort gedaan voelen en de mensen die vinden dat de vakbonden te veel noten op hun zang hebben, dat de loonkosten hier sowieso al te hoog liggen en dat de werkende mens de tering wat meer naar de internationale economische nering moet zetten. Dat heeft echter niets te maken met mijn eigen punt van kritiek.

2011-12-08

Interne oppositie

We hebben een regering. Ik zou hier heel wat bladzijden kunnen vullen met bedenkingen over de lange looptijd der onderhandelingen of over de houding van bepaalde partijen ten aanzien van het voortbestaan van de Belgische staat, maar dat doen anderen al meer dan voldoende. Ik zou me hier kunnen concentreren op de inhoudelijke pro’s en contra’s van het akkoord dat uiteindelijk uit de bus is gekomen, maar ook dat zal elders wel aan bod komen, zij het niet steeds op eenzelfde objectieve manier. Ondanks de bevestiging van Pieter De Crem in de functie van onrechtstreekse oorzaak van weduwen en wezen, wil ik het zelfs niet over de postjesverdeling hebben.

2011-11-24

Een open discussie over een gesloten café

Naar aanleiding van de zoveelste vechtpartij, de zoveelste klacht en de zoveelste avond vol ongezelligheid is burgemeester Louis T. het meer dan beu. Aangezien hij niets beters weet te verzinnen, haalt hij dan maar weer het aloude dreigement van een sluitingsuur voor de horeca van stal. Samengevat, komt het erop neer dat de cafés in de binnenstad en dan in het bijzonder op de Oude Markt vanaf een bepaald uur enkel of bijna enkel nog worden bezocht door uitschot dat zich aan allerlei feiten schuldig maakt. Diefstallen, vechtpartijen, aanrandingen en andere vormen van overlast zijn schering in inslag. De politie is niet bij machte de situatie onder controle te brengen en de cafébazen ondernemen blijkbaar ook niets.

2011-11-23

Daar komt de rente

Zoals gebruikelijk hebben de Fransen ons weer duchtig gerold en draaien wij voor de kosten op. Ditmaal gaat het niet om Electrabel, maar om Dexia en de gevolgen zijn niet dat de gemiddelde inwoner van ons land te veel voor zijn elektriciteit betaalt, maar dat ons hele samenlevingsmodel wordt ondermijnd. Aangezien wij met de ongezonde financiële papieren zijn blijven zitten, is de almachtige lobby van de internationale bankiers en beleggers van mening dat de Belgische staat vanaf nu een hogere interest op zijn leningen moet betalen.

2011-11-21

De huidige toestand valt nogal tegen

In Spanje heeft de bevolking, die het beu is enkel te horen dat er zwaar moet worden bespaard, massaal gestemd voor de postfascistische Partida Popular, een partij die vooral zware besparingen wil doorvoeren. Ben ik nu de enige die hier een denkfout ontwaart?

2011-11-16

Over het vertrek van Pizzahut

Laat ons beginnen met link naar een kort, maar toch eigenaardig artikel dat meer over onze stad zegt dan de oppervlakkige lezer op het eerste gezicht zou vermoeden. http://www.nieuwsblad.be/article/detail.aspx?articleID=RA3IAIRJ&_section=62142098&utm_source=nieuwsblad&utm_medium=newsletter&utm_campaign=regio-nb. Voor de mensen die om een of andere reden niet in staat zouden zijn om de originele tekst op hun scherm te krijgen, vat ik het artikel even punctueel samen.

2011-10-27

Sinner’s Day 2011

Naar jaarlijkse traditie en niet in het minst omdat deze blog in eerste instantie is ontstaan als een kanaal om opmerkingen over de allereerste editie te uiten, volgt hier een overzichtje van het programma van Sinner’s Day 2011, uiteraard aangevuld met mijn eigen meningen en uitweidingen. Wie informatie over de praktische facetten van het festivalbezoek, zoals aanvangsuur, kostprijs of reisroute, zoekt, kan terecht op de site www.sinnersday.com . Ik denk niet dat ik mijn eigen tekst een of andere meerwaarde zou geven door dat hier allemaal nog eens netjes te herhalen. Het programma telt dit jaar dertien bands en performers, verspreid over twee podia. Hieronder volgt een alfabetisch overzicht [1], vergezeld van wat opmerkingen en suggesties.

2011-10-26

Occupy Leuven, aflevering 1

Morgen, donderdag 27 oktober 2011, vindt voor het eerst een Leuvense versie [1] plaats van het ondertussen internationaal bekende protestfenomeen Occupy ‘x’, waarbij u het kruisje mag vervangen door een straat, wijk of stad naar keuze. Zo lang er ter plekke doelwitten te vinden zijn die rechtstreeks of onrechtstreeks een band met de bankencrisis, financiële uitbuiting, kapitalistisch profitariaat of andere mattheüseffecten te vinden is, is er voldoende reden om tot een symbolische bezetting over te gaan.

2011-10-19

Het 25-jarig bestaan van LOKO

Laten we beginnen bij de aankondiging. Aangezien ik een gewezen vrijgestelde van Kringraad ben, heeft een schimmige organisatie, genaamd LOKO Alumni, me uitgenodigd om op 4 november 2011 een feestelijke avond bij te wonen die geheel in het teken van het 25-jarig bestaan van de Leuvense Overkoepelende Kringenorganisatie [1] staat. Geïnteresseerden kunnen het volledig programma vinden op www.loko25.be . Ik wil het echter over een heel andere boeg gooien.

2011-08-29

T-shirts waarmee u irritante mensen kunt irriteren

Ik maak hier niet vaak reclame voor producten die te koop worden aangeboden, maar ditmaal maak ik toch met plezier een uitzondering. Ik heb hier uiteraard goede redenen voor. Ten eerste, initiatiefnemers Allied Merch doen dit niet voor het geld en verdienen er, na aftrek van alle onkosten, trouwens amper wat kleingeld aan. Ten tweede, dit initiatief is niet commerciëler dan sommige concerten of fuiven die ik in het verleden al heb aangeprijsd. Ten derde, het aanbod is gewoonweg de moeite.

Pages