Breaking Barriers: de zoektocht naar twee extra bands

In november 2016 viert muziekcentrum Het Depot het veertigjarig bestaan van punk met het Breaking Barriers festival. Om de affiche te vervolledigen, zijn we nog op zoek naar de twee allerlaatste bands die een plaats in het reeds vrij volle programma verdienen.

Als ik het over de twee laatste plaatsen op de affiche heb, mag men dat zeer letterlijk nemen. Beide concerten vinden namelijk plaats op twee verschillende locaties. In de eerste plaats zoeken we een band om op vrijdag 11 november het festival te openen in de grote zaal van Het Depot (Martelarenplein, Leuven). In de tweede plaats zoeken we ook een band die op donderdag 10 november, samen met Leuvense veteranen uit de scene Ulrike's Dream, op het pre-festival event in het Rock Café (Oude Markt, Leuven) wil spelen.

Voor deze tweeledige opdracht werken we samen met Poppunt Vlaanderen, een ngo die zich op een onafhankelijke manier [1] voor muzikanten, organisatoren en andere betrokkenen in de muzieksector tracht in te zetten. Volgens hun eigen website is Poppunt “geen boekings- of managementkantoor, geen overheid of instituut, gewoon een bende muziekliefhebbers die zich elke dag inspannen om het leven van muzikanten en dj’s interessanter en aangenamer te maken.” Dat klinkt goed genoeg om hen de opdracht te geven voor Het Depot deze zoektocht te organiseren.

Praktisch komt het erop neer dat geïnteresseerde bands zich op deze website kunnen inschrijven. Het heeft, met andere, woorden, geen zin een mail of een demo te sturen naar mij, naar Het Depot of naar iemand anders die bij de organisatie van het festival betrokken is.

Alvorens even te overlopen wat er op die website zoal te lezen valt, wil ik nog benadrukken dat het hier niet gaat om een wedstrijd in de klassieke betekenis van het woord. Muziek is immers geen competitie. Er zijn misschien financiële winnaars, maar geen artistieke winnaars. Dit is de omschrijving die ik destijds naar Poppunt Vlaanderen heb gestuurd:

“Het is belangrijk dat benadrukken dat het geen echte wedstrijd is in de strikte betekenis van de term. We zoeken niet de beste band, de getalenteerdste muzikanten, de meest indrukwekkende stem of de band met het grootste commerciële potentieel. We zoeken een onbekende/miskende band die het best bij de rest van onze affiche past.
Als we naar de rest van de affiche kijken, ligt daar de nadruk op punk als attitude, meer dan als muzikale strekking. Dit is ook van toepassing op de bands die we zoeken. Ik zal het eens heel cru formuleren: het volstaat niet om met luide gitaren te spelen. Dat maakt nog geen punkband. Dat maakt enkel een band met luide gitaren en verder niks. Punk zonder maatschappijkritische houding is popmuziek voor een nichepubliek. We hebben ook liever geen coverbands die gewoon hun eigen
helden komen naspelen. Dat kan zeker entertainend zijn, maar we prefereren mensen die tenminste proberen zelf iets te creëren.”

Doelgroep: Band
– In principe kan het ook om een solo act gaan, maar in elk geval zoeken we geen DJ's.

Regio: Nationaal
– In principe komen buitenlandse bands ook in aanmerking, maar ik kan me niet voorstellen dat er niet-Belgische inzendingen zullen zijn. Ten eerste is de webpagina enkel in het Nederlands beschikbaar en ten tweede is er helemaal geen budget om de verplaatsingskosten van verafgelegen wonende groepen te vergoeden.

Genre(s): Rock
– Dit is de standaardformulering die vi.be altijd gebruikt. Natuurlijk zoeken we niet echt een rockband, integendeel zelfs. De term 'punk' gebruiken ze echter niet. Hopelijk schrikt dit niemand af. Ik zou het zelf anders formuleren, maar het is mijn website niet.

Vergoeding: Vast, € 100 + catering
– Meer geld kunnen we hiervoor helaas niet uittrekken.

Inzending:
    2 song(s)
– Ik begrijp die '(s)' niet goed. Het is namelijk sowieso de bedoeling dat men meer dan een enkele song inzendt. De beperking tot twee songs is overigens bedoeld om te voorkomen dat de selectie te tijdrovend zou worden.
    Bio
– Een uit Angelsaksië overgewaaide afkorting die niets met biologie te maken heeft. Een korte geschiedenis en omschrijving van de band volstaat.
    Line-up: name, function, location
– Waarom moet dit eigenlijk in het Engels als de rest van de pagina in het Nederlands is opgesteld? Enfin, het gaat dus om de namen van de bandleden, de instrumenten die ze bespelen en de plaats waar de band is gevestigd. Dat laatste snap ik niet zo goed, want wat moet men dan aanvangen als alle groepsleden in een andere gemeente wonen? Moet de band dan een maatschappelijke zetel kiezen? En maakt het eigenlijk enig verschil of een band zich omschrijft als afkomstig uit Lochristi of uit Erembodegem? Voor ons hoeft dit eigenlijk niet, maar ik raad iedereen toch aan dit in te vullen om te vermijden dat de inzending als onontvankelijk zou worden beschouwd.
    E-mailadres
– Zonder contactgegevens wordt het natuurlijk moeilijk.
    Telefoon
– Ook dit is natuurlijk handig voor de organisatoren.
    In welke line-up pas jij het best (10 nov of 11 nov)?
– Het is, voor alle duidelijkheid, uiteraard toegelaten beide opties aan te duiden.

Geïnteresseerden kunnen deelnemen tot en met zondag 23 oktober 2016. De daaropvolgende acht dagen zal de jury [2] het druk krijgen, want op maandag 31 oktober zal worden bekendgemaakt wie uiteindelijk is geselecteerd. Om de neutraliteit te bewaren, zal niet op voorhand worden bekendgemaakt wie voor de selectie instaat [2]. Als mensen dat achteraf toch willen weten, moeten ze het maar vragen. De keuze zal in elk geval niet op basis van vriendjespolitiek worden gemaakt.

----------------
[1] Goed, ze ontvangen wel financiële steun van de overheid, maar de inhoudelijke beslissingen worden autonoom genomen en de administratie mengt zich niet in de praktische werking.
[2] Wat een lelijk woord. Het lijkt hier wel Eurosong. Helaas klinkt 'selectiecomité' of 'beoordelingscommissie' niet veel beter en al zeker niet meer punk.

Add new comment

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.