Het 25-jarig bestaan van LOKO

Laten we beginnen bij de aankondiging. Aangezien ik een gewezen vrijgestelde van Kringraad ben, heeft een schimmige organisatie, genaamd LOKO Alumni, me uitgenodigd om op 4 november 2011 een feestelijke avond bij te wonen die geheel in het teken van het 25-jarig bestaan van de Leuvense Overkoepelende Kringenorganisatie [1] staat. Geïnteresseerden kunnen het volledig programma vinden op www.loko25.be . Ik wil het echter over een heel andere boeg gooien.

Mij interesseert het niet of LOKO zijn jubileum wil vieren met een receptie, een galadiner, een fuif, een concertenreeks, een cantus of een wedstrijdje nordic walking. Mij interesseert het zelfs niet of LOKO een significant gedeelte van zijn werkingsmiddelen wil uittrekken om een viering te organiseren die de eigenlijke basisdoelstellingen van de organisatie niet dient. Het interesseert me zelfs niet of LOKO vindt dat een dergelijke viering nu eenmaal een conventie is. Iedereen viert allerlei verjaardagen, dus onze studentenvertegenwoordigers mogen dat ook.

Mij interesseert enkel de vraag wat er nu precies te vieren valt. Wie een viering organiseert, vindt impliciet dat het voortbestaan van zijn organisatie de moeite waard is. Een jubileumviering is niet enkel een hulde aan het verleden, maar ook een statement over het voornemen ook in de toekomst te blijven bestaan.

LOKO is amper gekend. Niet-studenten weten zelden tot nooit wat deze organisatie eigenlijk inhoudt en zelfs de studenten zelf lijken amper met hun eigen vertegenwoordiging op suprafacultair niveau begaan.

LOKO mag volgens zijn eigen statuten geen politieke standpunten innemen. De vraag is maar hoe iemand, bijvoorbeeld, het onderwijsbeleid kritisch kan bekijken indien hij niet eens het recht heeft zich kritisch over de bevoegde minister uit te laten.

LOKO organiseert enkel massa-evenementen die bij nader inzien gewoon een uitbreiding van de kringwerking van het VRG, Ekonomika en aanverwanten zijn. Betogingen of andere, zelfs totaal vreedzame, acties zijn er niet bij. Het blijft bij cantussen en bierfestijnen. Op zich is er niks mis met een grenzeloos gezuip. De vraag is enkel of we daarvoor een gesubsidieerde koepelorganisatie nodig hebben.

LOKO dient vooral als springplank voor carrièregerichte jongelingen die de diverse vergaderingen met professoren, decanen en de rector gebruiken om nuttige connecties te leggen. De meesten komen uit of komen terecht in de christendemocratische zuil, maar er zijn ook Vlaams-nationalistische en zelfs conservatief-liberale uitzonderingen.

LOKO zou representatief moeten zijn voor wat leeft bij de studenten van tegenwoordig. Nooit wordt eens onderzocht of dit effectief het geval is. Het gaat hier nochtans om de enige organisatie die decretaal bevoegd is om de belangen van diezelfde studenten te vertegenwoordigen. LOKO gedraagt zich tijdens allerlei vergaderingen wel als een echte sociale partner, maar heeft geen enkele rechtstreekse band met de eigen, louter hypothetische, achterban. Niet dat het veel uitmaakt. De standpunten van LOKO zijn meestal gewoon de standpunten van de praesides van de belangrijkste kringen.

Wat blijft er dan nog over? Juist, een hulde aan het verleden. Ik zou liever de toekomst vieren, maar daarvoor zal ik van dit LOKO niet snel een uitnodiging krijgen.

----------
[1] Nu weten de oningewijden ook waar de afkorting voor staat. Dit kan handig zijn als ze de rest van dit stukje ook willen lezen.

Add new comment

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.