Malcolm analyseert: de parlementaire stommiteit van de week

Overal te lande zijn de parlementaire zittingsjaren weer begonnen en het kon dan ook niet lang duren voor er weer een volksvertegenwoordiger iets uitkraamde wat werkelijk niet door de beugel kan. De schuldige van dienst is ditmaal Bart Nevens, dankzij de verkiezingscampagne van zijn populaire partijvoorzitter sinds 2012 burgemeester van Kortenberg en sinds 2014 lid van het Vlaams Parlement. Als N-VA’er verdedigt hij natuurlijk de belangen van de Vlamingen in de randgemeenten rond Brussel, maar dat kan op verschillende manieren. Het kan vooral op een betere manier.

Het zou natuurlijk niet eerlijk zijn de man door de verbale vleesmolen te halen zonder eerst de context te schetsen waarin hij plots de bocht van de redelijkheid miste. Het gaat allemaal om de aanslepende discussie over de vliegroutes boven en rond de luchthaven van Zaventem. Dat dossier sleept al jaren mee en een oplossing is nog steeds niet in zicht. In zowat elke gemeente is er een actiecomité dat liever geen vliegtuigen boven de eigen woning wil en het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest heeft de eigen geluidsnormen verlaagd om de vliegtuigmaatschappijen te dwingen enkel nog boven de gemeenten in het Vlaamse Gewest te vliegen.

Dit is in de eerste plaats een warboel die we vooral te danken hebben aan de idioten die dit land staatshervorming na staatshervorming tot een juridische doolhof hebben herleid en die niet bereid zijn samenwerking boven hun fixatie op de eigen superieure volksidentiteit te plaatsen. In de tweede plaats is het een puinhoop die we te danken hebben aan de lokale egoïstjes die, met de burgemeesterstroon als enig doel, in het wilde weg bouw- en verkavelingsvergunningen hebben afgeleverd voor huizen die soms letterlijk grenzen aan de prikkeldraad die nieuwsgierigen van de tarmac moet houden. In de derde plaats is het een jammerlijk schouwspel dat wordt bevolkt door kortzichtige figuranten die wel graag een goedkoop stukje bouwgrond wilden kopen, maar er niet bij stilstonden dat het vliegverkeer boven een bepaalde luchthaven, zeker in tijden van toenemende internationalisering, ook wel eens zou kunnen meegroeien met de vraag naar buitenlandse producten en goedkope zomervakanties.

Op 4 oktober 2017 vormde dit heikel punt eens te meer het onderwerp van een aantal vragen om uitleg in de commissie voor Brussel en de Vlaamse Rand van het Vlaams Parlement en het is tijdens die vergadering dat de heer Nevens in actie kwam. Hij is er, overigens niet als enige, van overtuigd dat de strenge regels ertoe zullen leiden dat bedrijven de luchthaven van Zaventem zullen verlaten en dat deze economische aderlating tot een hoop ontslagen zou kunnen leiden.

Om zeker niet van kwaadwillige interpretaties te worden beschuldigd, neem ik het citaat over uit het officieel verslag van die vergadering.

“Ik hoop dat de Brusselaars die nu op de luchthaven werken de eerste slachtoffers van de impact hiervan zullen worden. Dat kan toch niet anders. Het zou niet onredelijk zijn indien zij als eersten het slachtoffer zouden worden en hun job zouden verliezen.”
Waar moet een mens beginnen? Deze uitspraak is vanuit werkelijk elke denkbare invalshoek compleet onverdedigbaar. De onderstaande opsomming vormt waarschijnlijk nog maar het begin. Het staat iedereen dan ook vrij me aan te vullen met nieuwe punten van kritiek. In theorie is het ook toegestaan de verdediging van de heer Nevens op te nemen. Wie daarin slaagt, wacht nog een bloeiende carrière als spin doctor, een positie waarmee overigens veel meer geld valt te verdienen dan met deze blog.

1…Blijkbaar moeten de inwoners van een gewest persoonlijk boeten voor de beslissingen van hun gewestregering. Interessante piste. Zou hij beseffen dat dit ook Brusselse N-VA-kiezers kan treffen? Hoe zou hij zijn suggestie ten aanzien van die mensen verdedigen?

2…Blijkbaar trekken bedrijven het zich aan waar hun personeel precies woont. Ik twijfel eraan of de gemiddelde bedrijfsleider weet waar zijn arbeiders en bedienden precies wonen. Hij zou dat, voor zover hij daar zin in zou hebben, waarschijnlijk moeten opzoeken.

3…Blijkbaar mag een bedrijf beslissen sommige mensen te ontslaan en andere mensen in dienst te houden enkel en alleen op basis van hun domicilieadres. Ik kijk uit naar het vonnis van de arbeidsrechtbank. Hij mag natuurlijk altijd proberen dat met een of ander decreet te officialiseren. In dat geval kijk ik uit naar het vonnis van het Grondwettelijk Hof.

4…Blijkbaar moeten mensen niet meer worden geëvalueerd op basis van hun prestaties of competenties. Spijtig genoeg, is dat net de hoeksteen van het tewerkstellingsbeleid van zijn partijgenoot minister Muyters, alsook het uitgangspunt van het nieuw personeelsbeleid van de Vlaamse overheid, zoals uitgetekend door zijn partijgenote minister Homans. Vertegenwoordigers van andere partijen schofferen, is ouderwets.

5…Blijkbaar is iemand eenduidig en voor eeuwig Brusselaar of Vlaming. Men kan nu eenmaal niet beide zijn. Er zijn echter heel wat mensen uit allerlei provincies die vroeger werkloos waren, een job op de luchthaven hebben gevonden en dan maar dichter bij hun werkplaats zijn gaan wonen. Dit betekent dat een Vlaming uit, pakweg, Eeklo, die om praktische redenen  naar Brussel is verhuisd en nu elke dag de trein naar de luchthaven neemt, moet worden ontslagen. De Waal uit Charleroi die om dezelfde redenen naar Diegem is verhuisd en elke dag de bus naar de luchthaven neemt, moet in dienst blijven. Het nationalisme is een huis met vele kamers.

6…Blijkbaar kan het nog erger. Zou de heer Nevens eigenlijk beseffen dat werknemers zichzelf niet ontslaan? Die beslissing wordt genomen door managers, raden van bestuur of desnoods zelfs curatoren. Ik kan er geen precies getal op plakken, maar volgens mij wonen velen onder hen zelf in Brussel. Moeten zij dan uit rechtvaardigheidsgevoel ook ontslag nemen?

7…Blijkbaar leidt de heer Nevens aan wat ik proactieve rancune wil noemen. Hij verwacht van onze bedrijfsleiders hetzelfde. De minister van Sociale Zaken is tegenwoordig Maggie De Block. Minister De Block woont in Merchtem. Als zij, tegen alle verwachtingen in, zou beslissen om de sociale zekerheidsbijdragen te verhogen die werkgevers voor hun personeel moeten betalen, moeten die werkgevers daar gepast op reageren al hun werknemers uit Merchtem aan de deur zetten. De heer Nevens zou dit consequent gedrag moeten vinden.

Vooral dit laatste punt illustreert hoe belachelijk het allemaal is geworden. Dit is geen gesprek tussen lichtjes beschonken vrienden aan de toog. Dit is een openbaar debat in een parlement. Wanneer zullen de kiezers, dat vee waartussen we ons dagelijks moeten bewegen, eindelijk eens wakker worden en dergelijke schertsfiguren definitief naar de voetnoten van een amper gelezen historische studie verwijzen?

Add new comment

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.