Malcolm analyseert: het Vlaams regeerakkoord: hoofdstukken 9-12

Hoofdstuk IX: Landbouw, visserij en platteland

Ah, eindelijk mogen we nog eens lachen. Er heeft er weer eentje een boekje van een succesvol manager gelezen en dit is het gevolg: “Daarom willen we van Vlaanderen de Food Valley van Europa maken.” Jawel, Flanders Food Valley is een feit. Als ze ons daarmee in het buitenland niet uitlachen, ligt dat enkel aan het feit dat ze daar niet eens op ons letten. Ik zit nu nog enkel te wachten op Leuven Dormitory Valley.

Natuurlijk wordt ook in verband met onze agrarische industrie volop op innovatie ingezet. Alleen heeft weer iemand het onderscheid tussen een regeerakkoord en een ideologisch pamflet uit het oog verloren: “De wereldwijde concurrentiestrijd wordt gewonnen door diegenen die de best mogelijke producten op de meest efficiënte manier kunnen produceren.” Ik vraag me af uit welke publicatie van Itinera dit is gekopieerd. In elk geval moet iemand de meerderheidspartijen eens vertellen dat verkiezingspropaganda vooral bedoeld is om voorafgaand aan de verkiezingen te gebruiken.

Gelukkig wordt ook het einde van dit hoofdstuk met een compleet hilarische uitspraak naar een nieuw niveau van belachelijkheid getild: “Een dorpenbeleid zal bijdragen tot een eigentijds en gedragen antwoord op de uitdagingen van het platteland.” Als ik regeringsonderhandelaar zou zijn, zou ik dit niet eens durven voorstellen, uit vrees dat mijn partij onmiddellijk naar huis zou worden gestuurd.

Hoofdstuk X: Leefmilieu en natuur

Het begint al direct goed: “Het beleid inzake leefomgeving wordt voornamelijk aangestuurd vanuit de Europese Unie.” Dat is natuurlijk gemakkelijk, de schuld voor al wat niet zo populair is op een ander steken. Ik wil dat ook wel eens proberen: “De toename van de armoede in de wereld wordt vooral veroorzaakt door een stijging van het aantal arme mensen.” Het is nog een geluk dat de Europese Unie milieuregels heeft of de laatste boom stond al lang in een museum.

Ook hier laat de heersende klasse zich overigens door trendy managementgebruiken verblinden. Dit is alvast een goed voorbeeld: “We responsabiliseren Aquafin door middel van ecologische en economische performantie-indicatoren en een prestatiebudget.” In het slechtste geval betekent dit dat Aquafin misschien niet genoeg geld krijgt om alles naar behoren uit te voeren en vervolgens als sanctie nog minder geld krijgt. Er is een reden waarom managers die dergelijke oplossingen voorstellen vaak ook de grootste jobhoppers zijn.

Dit betekent natuurlijk niet dat de Vlaamse Regering niet de ambitie heeft ons milieu gezonder te maken. Dit geldt ook voor de kwaliteit van onze lucht “We faciliteren de Lage Emissie zones [6] en pakken de hot spots in agglomeraties aan.” Hoe dit dan moet gebeuren, staat er natuurlijk niet bij. Dat lucht zich verplaatst, maakt het enigszins belachelijk een probleem enkel op een kleine plek binnen een agglomeratie aan te pakken. Ook dit hoofdstuk wordt weer gekenmerkt door een alomtegenwoordige vaagheid. Men zou bijna de indruk krijgen dat het enige concrete aan het regeerakkoord bestaat uit de lijst van plaatsen waar moet worden bespaard.

Hoofdstuk XI: Dierenwelzijn

Kijk eens aan, niet minder dan zestien tekstregels worden aan dit nieuwe beleidsdomein besteed. Dat laat niet veel ruimte om grote stommiteiten te verkondigen en er dan ook zelfs iets in waar ik het volledig mee eens ben: “We voeren een responsabiliseringscampagne rond het houden van huisdieren (inclusief exotische dieren).” Veel mensen die huisdieren houden, zouden dat beter niet doen en het kan zeker geen kwaad hen daar eens attent op te maken. Elk jaar worden honderden of misschien zelfs duizenden huisdieren door hun eigenaars gewoon verlaten en gedumpt. Ik weet niet of een campagne dat zal oplossen, maar er is tenminste toch al de intentie hier eens wat meer aandacht aan te besteden.

Daarnaast komt er ook een kattenplan, “met als doelstelling de problematiek van zwerfkatten op te lossen”. Er staat echter nergens wie dat plan zal opstellen, wie het zal uitvoeren, hoe de problematiek in kaart zal worden gebracht en wat de indicatoren zijn om te bepalen of het probleem  al dan niet is opgelost. Maar goed, dat kan nog in een ontwerp van decreet worden gespecificeerd. Wat dit betreft, ben ik bereid de Vlaamse Regering voorlopig het voordeel van de twijfel te geven. Het is nu eenmaal niet zo dat vorige regeringen het op dit vlak wel schitterend hebben gedaan.

Hoofdstuk XII: Energie en klimaat

Zelfs deze nieuwe rechtse, asociale en kapitalistisch georiënteerde regering legt expliciet het verband tussen ons energieverbruik en het klimaat. Daar kunnen ze in de VS nog iets van leren. Voor het overige blijft het natuurlijk bij ambitieuze doelstellingen en streefcijfers zonder enige garantie dat er ook effectief resultaten zullen worden geboekt. Ook hier blijft de tekst vaak bijzonder vaag, waarschijnlijk omdat ze nog niet hebben bedacht hoe ze de noodzakelijke onpopulaire maatregelen aan de bedrijven en de burgers zullen uitleggen. Ik vraag me af wat ervan in huis zal komen zodra Voka en dergelijke zich eens roeren. Het zal allicht niet lang duren voor ze een manier vinden om de schuld op de EU te steken.
---------------
[6] Ik ben niet plan alle fouten in de tekst aan te halen of te verbeteren. Het zijn er gewoon te veel.

Add new comment

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.