Malcolm doet een oproep: aan alle Belgische werkgevers

Aangezien we aan faillissementen ook niets hebben, is het eigenlijk in ons belang ervoor te zorgen dat de in ons land gevestigde bedrijven boven water kunnen blijven. Dat is niet enkel goed voor vage concepten als 'de economie' of 'het bruto nationaal product', maar ook voor de werknemers, de klanten, de toeleveranciers, de sociale zekerheid en dan vergeet ik er waarschijnlijk nog een paar. Ik wil dan ook een warme oproep lanceren om alle werkgevers in dit land ertoe aan te zetten op basis van de onderstaande argumenten een verstandige keuze te maken.

Beste werkgever,

Het lijkt me beter alle contractuele en andere banden met het bedrijf Accent Jobs te verbreken. Het is mogelijk dat dit uitzendkantoor zeer scherpe prijzen aanbiedt of dat u in het verleden goede ervaringen met hun uitzendkrachten hebt gehad. Om een goed beleid te kunnen voeren, moet u echter alle relevante elementen in de vergelijking opnemen.

Ten eerste zijn de werknemers van Accent Jobs niet tot teamwork in staat. In plaats van zich gezamenlijk in te zetten voor een algemeen doel, bijvoorbeeld de belangen van uw bedrijf, kiezen ze voluit voor hun individuele belangen en voordelen.

Ten tweede zijn veel of misschien zelfs alle werknemers van Accent Jobs niet stressbestendig. Ze geven onmiddellijk toe zodra enkele collega's hen onder druk zetten. Stel u voor dat men op die manier met de veiligheidsvoorschriften zou omgaan. Zodra een paar collega's erop aandringen de zaak snel af te handelen zodat ze vroeger naar huis kunnen, wordt alles zomaar als veilig bestempeld. Dat lijkt me niet de juiste houding.

Ten derde denken de werknemers van Accent Jobs enkel op korte termijn. U weet echter goed genoeg dat een bedrijf enkel kan overleven mits de juiste langetermijnstrategie wordt geconcipieerd en geĆÆmplementeerd. Het volstaat niet te kiezen voor een kleine winst morgen als hierdoor de kans op een grotere winst volgende week wordt kwijtgespeeld. Dat is niet de manier waarop bedrijven groot worden.

Ten vierde stellen de werknemers van Accent Jobs zich de verkeerde doelen. Zoals u weet, is het onmogelijk alle mogelijke doelen onmiddellijk te bereiken. Om een echt succesverhaal uit te bouwen, moet u steeds voor ogen houden welk doelen de prioriteit moeten krijgen. Wat heeft het voor zin een dure reclamecampagne te bestellen als het te verkopen product nog designfouten bevat? In 2014 had al 46 percent van de meerderjarige Belgen een smartphone. Ik durf te veronderstellen dat dit percentage ondertussen nog is gestegen en dat heel wat werknemers van Accent Jobs er nu al eentje in hun broekzak hebben zitten. Het is dan ook maar de vraag in welke mate de keuze voor een nieuwe smartphone als beloning de keuze is die ambitieuze mensen met de juiste prioriteiten zouden maken.

Ten vijfde vertonen de werknemers van Accent Jobs duidelijk een gebrek aan loyauteit. Dit is nochtans zeer belangrijk. Wat hebt u tenslotte aan een werknemer met een louter extrinsieke motivatie? U bent het meest gebaat bij werknemers die hun job graag doen en zich daar ten volle voor willen inzetten. Werknemers die enkel komen opdagen om geld of andere materiƫle voordelen te verdienen, liggen niet wakker van de toekomst van uw bedrijf. Het geniet altijd de voorkeur enkel mensen te werk te stellen die zich met het bedrijf verbonden voelen.

Als Accent Jobs er niet in slaagt de juiste mensen, met de juiste attitude en verstandelijke competenties, aan te trekken, lijkt het me ook onwaarschijnlijk dat Accent Jobs uw bedrijf de gewenste kwaliteit kan leveren. De conclusie is in mijn ogen dan ook eenvoudig. Er zijn meer dan genoeg andere uitzendkantoren. U zou er zelfs voor kunnen kiezen geschikte mensen in vaste dienst te nemen, hoewel ik weet dat dit wel een zeer verregaande maatregel zou zijn.

Add new comment

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.