Malcolm gaat niet, maar in zekere zin eigenlijk wel, naar: het internationaal colloquium van de NSV in Leuven

Ik heb de voorbije weken allerlei oproepen ontvangen om te protesteren tegen het colloquium dat de Nationalistische Studenten Vereniging op zaterdag 30 november 2013 vanaf 13.00 uur organiseert in het Premonstreitcollege (Naamsestraat, Leuven). Het colloquium is blijkbaar bedoeld om allerlei, uiteraard extreemrechtse, Europese jongerenorganisaties de kans te geven elkaar te ontmoeten en samenwerking te stimuleren.

Protestacties zullen uiteraard niet uitblijven en ik roep op mijn beurt iedereen dan ook op om aanwezig te zijn en het deze stadsvervuiling af te blokken en alle aanwezige fascisten [1]terug naar hun land van herkomst te deporteren. Iedereen is welkom om de actievoerders 's namiddags in de Naamsestraat te vervoegen [2].

Een van de acties die ter voorbereiding van het colloquium al volop aan de gang is, bestaat uit een oproep aan Rik Torfs, sinds kort rector van de KU Leuven, om de toestemming [3] in te trekken voor dit evenement een universiteitsgebouw te laten gebruiken.

Een van de mogelijkheden om die oproep in een praktische daad om te zetten, bestaat eruit de rector een mail met argumenten te sturen om hem te wijzen op het risico dat aan deze 'beurs' verbonden is.  Dat risico is overigens niet denkbeeldig. Niet alleen zou dit evenement de samenwerking tussen allerlei extreemrechts tuig kunnen verstevigen, wat buiten henzelf niemand ten goede komt, maar het zou ook betekenen dat er die dag minstens enkele tientallen militanten van racistische knokploegen door het stadscentrum zouden dwalen. Wie de moeite doet van pakweg Hongarije naar Leuven te reizen, vertrekt niet na de laatste spreker onmiddellijk naar huis. De kans is veel groter dan deze jonge toeristen de zaterdagavond en -nacht in grote en kleine groepen door het stadscentrum zullen dolen, pint na pint agressiever en overmoediger wordend en klaar om terreur te zaaien in een stad waar ze toch niet door de lokale bevolking kunnen worden herkend of geïdentificeerd.

Op facebook is ondertussen een voorbeeldmail te vinden die hiervoor kan worden gebruikt. Zelf kon ik het natuurlijk niet laten een andere mail te sturen met argumenten die volgens mij de kern van de zaak harder raken. Het staat eenieder vrij ook deze mail te kopiëren en te verzenden. Het mailadres van onze academische vedette die ooit nog op televisie de Macarena heeft gedanst en zich daarna belachelijk heeft gemaakt door lid van CD&V te worden, is vrij eenvoudig: rik.torfs@kuleuven.be.

“Geachte heer rector,

Ik heb vernomen dat de Nationalistische Studentenvereniging de toestemming heeft gekregen op 30 november 2013 een gebouw van de KU Leuven te gebruiken voor een internationaal evenement waarop allerlei extreemrechtse groeperingen uit binnen- en buitenland zijn uitgenodigd. Ik vind dit, om het zacht uit te drukken, zeer verontrustend.

In tegenstelling tot de auteurs van andere mails die u over dit onderwerp ondertussen hebben bereikt, voel ik niet de behoefte u uit te leggen hoe gevaarlijk en antisociaal de door de NSV uitgenodigde organisaties wel niet zijn. U bent ongetwijfeld meer dan voldoende thuis in de geschiedenis van ons continent om te weten wat Italiaanse knokploegen in het verleden al hebben aangericht of dat racisme in bepaalde streken doorheen de eeuwen steeds latent aanwezig is geweest.

Het is er me dan ook niet om te doen u met reeds gekende argumenten aan te tonen dat een bijeenkomst van dergelijke extremisten gevaarlijk kan zijn of dat de NSV wel eens gebruik zou kunnen maken van de steun van ervaren straatvechters uit binnen- en buitenland om wraak te nemen op al die plaatsen, fakbars en andere, waar ze in de loop der jaren stelselmatig de toegang zijn geweigerd.

Mij is het erom te doen dat de extreemrechtse strijd in de eerste plaats een strijd is tegen de Verlichting, tegen de verwezenlijkingen die onze beschaving de voorbije eeuwen heeft gekend, tegen de onafhankelijke en objectieve beoefening van wetenschap, tegen een vrij onderwijs met leerkrachten die de waarheid belangrijker dan de ideologie van de regerende heersers vinden, tegen universiteiten die zichzelf als internationale instellingen beschouwen, tegen de vrijheden en de  rechten waarvan elke burger kan genieten, tegen de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens en een hoop verdragen die hieruit zijn voortgevloeid, en tegen een wetenschappelijk onderzoek dat in alle vrijheid kritiek op nationalisme, racisme en dergelijke concepten kan uiten.

Dit is niet waar de Sedes Sapientae voor staat. De universiteit waar ik heb vroeger nog heb gestudeerd, heeft getracht me een kritische ingesteldheid bij te brengen en heeft me bijgebracht hoe belangrijk onafhankelijk denkwerk is om een samenleving enige overlevingskans te bieden. De universiteit waar ik heb gestudeerd, heeft me vanuit een historisch perspectief gewezen op de gevaren van extreemrechts en niet op de voordelen van een betere samenwerking van allerlei extremistische groeperingen uit allerlei uithoeken van een Europese Unie die we destijds in de eerste plaats hebben opgericht om het geweld van een nieuwe Europese oorlog te voorkomen.

Door middel van deze mail zou ik u dan ook graag oproepen de verleende toestemming tot gebruik van universitaire gebouwen voor het colloquium van de NSV in te trekken en de organisatie te verzoeken voor haar evenement een ander onderkomen te zoeken. Het colloquium heeft de titel 'Wij zijn de jeugd' meegekregen. Dat u en ik ondertussen niet langer de jeugd zijn, is helaas meer dan duidelijk, maar dat betekent niet dat we baan moeten ruimen voor groeperingen die onze wereld willen hervormen op een manier die ingaat tegen alles waar de KU Leuven en elk principe inzake academische vrijheid of wetenschappelijk onderzoek voor staat.

Ik verwacht niet minder van iemand die steeds het recht heeft uitgeoefend voor zijn kritische mening uit te komen.

Hoogachtend,”

Als ik ooit enig antwoord van het rectoraat ontvang, zal ik het zeker laten weten.

------------------

[1] Mooie collectie overigens. Volgens de eerder verspreide reclame van de NSV zelf, zouden er onder meer gasten en sprekers komen uit Italië, Hongarije en Oostenrijk.

[2] Meer info over de acties is te vinden op deze pagina.

[3] Dat de NSV aanvankelijk aan die toestemming is geraakt, is trouwens niet zo verwonderlijk. De organisatie is tenslotte al enkele jaren geleden door LOKO als studentenvereniging erkend. Ik heb ooit nog twee jaar voor LOKO gewerkt en toen was dat ondenkbaar. Jaar na jaar werd hun aanvraag weggestemd. Die tijd is voorbij. Wat ooit een bastion van progressieve denkers en actieve jongeren was, is nu stevig in handen van vrijemarktaanhangers die enkel aan hun eigenbelang denken. In 2011 hebben ze me nog uitgenodigd voor de viering van het 25-jarig bestaan. Ik heb laten weten dat er niets te vieren viel.

 

Comments

anonieme bedenking

"Mij is het erom te doen dat de extreemrechtse strijd in de eerste plaats een strijd is tegen de vrijheden en de rechten waarvan elke burger kan genieten."

Doet "de strijd" die u hier nu voert niet het zelfde? Hebben deze mensen het recht dan niet hun mening uit te drukken?

Ik ben absoluut tegen racisme, en heb mijn bedenkingen bij iedereen die zich hier mee inlaat, maar toch liever een zichtbaar vorm ervan die heel publiekelijk hard roept, dan eentje die onzichtbaar (en onbekend!) is, maar daarom niet minder aanwezig.

Vergelijk het een beetje met het Vlaams Belang dat als een barometer van de openheid van de Vlaamse burger gezien kan worden. Als het Vlaams Belang niet bestond had deze groep misschien onzichtbaar opgegaan in andere rechtse partijen als de Nva...

Een gewaarschuwd mens is er twee waard.

Ik volg uw strijd tegen het racisme, maar die lijkt mij niet altijd samen te gaan met een strijd tegen de vrije meningsuiting die deze mensen genieten in onze maatschappij. Want dan pak je eerder de symptomen en, en niet de ziekte-bron.

mvg

sorry ik blijf graag anoniem ;)

Fri, 11/22/2013 - 18:12 Permalink
Malcolm Nix

Het argument van de vrije meningsuiting wordt in dergelijke discussies heel vaak gebruikt. Alleen wordt daarbij zelden tot nooit ook een definitie van het begrip gegeven.
Dit is alvast mijn definitie: "de vrijheid van meningsuiting is niet de vrijheid te zeggen wat men wil, maar te zeggen wat men weet."
Het lijkt een klein verschil, maar dat is het in de praktijk niet. Het gaat er niet om dat bepaalde mensen elkaar beledigingen als 'vuile makak' c.q. 'smerige fascist' naar het hoofd mogen of kunnen slingeren. Het gaat erom dat mensen het recht hebben te wijzen op problemen in de samenleving en dat is niet compatibel met de autoritaire neiging informatie door propaganda te vervangen. En wie in een Europese context naar autoritaire regimes verwijst, verwijst over het algemeen naar extreemrechtse partijen en regeringen. De sovjets zijn verdwenen en zullen niet snel terugkomen. Van extreemrechts ben ik daar niet zo zeker van.

Sat, 11/23/2013 - 15:30 Permalink

Add new comment

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.