Malcolm geeft: een taaltip

Zeg niet: “een insect dat niet ver kan vliegen” (taalgebruik van normale mensen)

Zeg wel: “bosgerelateerde keversoorten met een zeer beperkte actieradius” of ook “heidegerelateerde insecten met een kleine dispersiemogelijkheid” (Joke Schauvliege [1])

Het is natuurlijk mogelijk deze omschrijvingswijze naar andere sectoren door te trekken.

Zeg niet: “een rolstoelpatiënt”

Zeg wel: “een fysiek andersvalide mens met een beperkte verplaatsingsperimeter”

Zeg niet: “een kast”

Zeg wel: “een van deuren voorziene opbergruimte met een statische mobiliteitscomponent”

Zeg niet: “een bernbom”

Zeg wel: “een verkeersinfarctafremmend explosief”

Conclusie: laat wereldvreemde juristen nooit over niet-juridische onderwerpen praten.

----------
[1] In de commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening en Onroerend Erfgoed van het Vlaams Parlement, 9 oktober 2012

Add new comment

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.