Malcolm geeft een update: over het kraakpand ACCO

Een tijdje geleden moest ik met enige spijt melden dat het concert van Drongos for Europe in het Autonoom Centrum voor Cultuur en Ontspanning, wat geheel toevallig het acroniem ACCO oplevert, was afgelast. Op zich natuurlijk geen drama, maar nu blijkt er wel iets meer aan de hand te zijn.

Blijkbaar worden onze anarchistische kameraden in het pand sterk onder druk gezet om helemaal geen activiteiten meer te organiseren. Die druk komt niet van de eigenaar, die het allemaal niet zo erg vond dat zijn gebouw door krakers in beslag was genomen en die ervan uitging dat hij diezelfde krakers wel zou kunnen wegkrijgen zodra hij een serieus plan voor de toekomst van zijn eigendom had ontwikkeld. Die druk komt ook niet echt van de omwonenden. Op al die tijd is er bij de lokale politie een enkele klacht binnengelopen. Het is natuurlijk ook niet altijd even verstandig drie dagen durende festivals te organiseren. De klacht komt officieel niet van het stadsbestuur, hoewel dat natuurlijk moeilijk te bewijzen is. Wat er achter de schermen allemaal wordt besloten, hoeven de eenvoudige stervelingen niet te weten. We mogen al blij zijn dat we gratis zuurstof mogen verbruiken.

Neen, de schuld ligt ditmaal bij de politiediensten zelf. Blijkbaar hebben zij de eigenaar ervan weten te overtuigen dat hij, omdat het om zijn eigendom gaat, verantwoordelijk is voor alles wat er in het gebouw gebeurt. Dit is natuurlijk compleet onjuist. Hier is absoluut geen juridische basis voor te vinden. De eigenaar is enkel verantwoordelijk voor de staat van het gebouw omdat, bijvoorbeeld, een instortend pand veel schade aan de omliggende eigendommen kan veroorzaken.

De eigenaar heeft zich natuurlijk door de politie laten overtuigen en heeft vervolgens de krakers gemeld dat ze er mogen blijven wonen, maar dan zonder activiteiten voor een extern publiek. Op zich is dat natuurlijk niet zo verwonderlijk. We kunnen ook moeilijk verwachten dat een eigenaar plots de verdediging van de krakers op zich neemt. Tenslotte zijn ze ook zonder zijn toestemming in zijn gebouw ingetrokken.

Dit is net hetzelfde smerig trucje als Jaak Brepoels, in naam socialist en in de praktijk een schande voor alles wat links is, heeft toegepast om het kraakpand in de Weldadigheidsstraat twee jaar geleden te laten ontruimen. Uit frustratie omdat hij er maar niet in slaagde een lokaal draagvlak voor sociale woningbouw in die omgeving te vinden, heeft hij de krakers laten verwijderen. Hij heeft er heel wat kritiek voor moeten slikken. Het is maar de vraag of het hier geen simpele wraakactie betreft.

In elk geval is er een groter probleem. Op welke wijze kunnen we nog vertrouwen hebben in een politie die bewust en met voorbedachten rade leugens vertelt tegen burgers over onbestaande juridische aansprakelijkheden met als enig of toch belangrijkste doel derden, in dit geval de krakers in het pand ACCO, schade te berokkenen? Staat dat ergens in hun deontologische code? Is dat wat ze tijdens hun opleiding leren? Is dat de rol die ze moeten vervullen in een samenleving die sowieso al op de rand van een totale desintegratie staat omwille van de sluwe wijze waarop populisten de publieke opinie weten te manipuleren?

Als de politie in functie van een verborgen agenda bewust leugens vertelt, is de rechtsstaat niet veel meer dan een herinnering. Dat zal de nationalisten goed uitkomen als ze volgend jaar de verkiezingen winnen en hun gedurende 68 jaar opgekropte frustraties in een allesomvattende pogrom tegen als wat links lijkt kunnen botvieren. Ik vraag me af hoe lang het nog duurt voor toevallige voorbijgangers agenten op straat geld moeten toestoppen om niet te worden opgepikt en in een cel te worden mishandeld. Gedurende jaren mocht iedereen die niet compleet gek of hallucinant dom was bij de politie, zelfs als al na twee minuten bleek dat hij het uniform enkel ambieerde om eindelijk eens het ontzag te kunnen afdwingen dat hem volgens zijn meerderwaardigheidscomplex al die jaren onterecht was ontzegd. Nu hebben ze eindelijk het punt bereikt waarop ze zelfs niet langer pretenderen de samenleving te dienen of de rechtvaardigheid voor ogen te hebben.

Om de rechtsstaat definitief ten grave te kunnen dragen, moet natuurlijk ook de rest van het justitieel apparaat worden bijgestuurd. Misschien kunnen ze een voorbeeld nemen aan deze passage uit het voorstel [1] dat de Correction Corporation of America, beter bekend als CCA, 48 Amerikaanse staten heeft voorgelegd: “We'll purchase and manage your jails, and in return you [the state] must promise to keep the jails at least 90 percent full.” Natuurlijk reageert iedereen dan wel verontwaardigd als er eentje uit pure frustratie ergens een bom legt. Zelf ben ik zo naïef niet.

---------------------

[1] Lees hier het volledig artikel dat ik als bron heb gebruikt.

Add new comment

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.