Malcolm geeft: stemadvies voor de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2012

Elke zes jaar mogen we weer eens kiezen wie er gedurende de volgende legislatuur niet in zal slagen de samenleving weer leefbaar te maken. Het lijkt soms op de keuze tussen pest en cholera, maar helaas staan er ook enkele varianten van ebola op de kiesbrief. Het komt er dus weer op aan goed na te denken en het ergste te voorkomen. Hieronder volgt alvast een overzicht van de partijen die in Leuven opkomen en een paar opmerkingen die het stemgedrag der lezer eventueel kunnen beïnvloeden. Vorige keer heb ik in mijn commentaren vooral op het rookverbod in de horeca gefocust. Ditmaal wil ik het eens over iets anders hebben, met name wat al deze partijen zouden aanvangen met ons geliefde muziekcentrum Het Depot. Ondanks alles wat er in de loop der eeuwen al is misgelopen, mogen we niet vergeten dat er nog veel overblijft dat door hebzucht en kortzichtige egotripperij kan worden kapotgemaakt. Wie het daarentegen helemaal niet ziet zitten te gaan stemmen, verwijs ik met plezier door naar http://analoog.wordpress.com/2012/09/11/stembrieforigami-2012, alwaar duidelijk wordt gemaakt hoe men creatief met een stembrief kan omgaan. Aangezien we al die partijen in een of andere volgorde moeten zetten, zullen we maar gewoon het alfabet volgen.

CD&V

Algemeen: Groen van jaloezie dat ze in 1994 de burgemeestersjerp zijn kwijtgespeeld, willen de christendemocraten hetzelfde als ze altijd willen, namelijk tonen dat Vlaanderen van hen en alleen van hen is. Wel veel verkiezingsborden ditmaal, trouwens, zelfs in het traditioneel veeleer roodgetinte Kessel-Lo. Zo staat er zelfs een bord van de lijsttrekker in de tuin van een notoir Vlaams-Belanger[1]. Welke deal zouden die hebben gesloten?

Wie: Volgens de lijstvolgorde is Carl Devlies de sterke man, maar in zijn schaduw schuilt een veel groter gevaar, met name de machtsbeluste, autoritaire en zeer conservatieve Erik Vanderheiden, momenteel voorzitter van het lokale OCMW. Verder op de lijst ook een paar wandelende karikaturen zoals Herwig Beckers op plaats 6, Edmond Feyfer, die er ook tegenover onbekenden prat op gaat ooit nog de badkamer van Jean-Luc Dehaene te hebben geïnstalleerd en die er volgens zijn eigen profiel een groot politiek angagement[2] op nahoudt, op plaats 31 en tot slot de homo universalis van de 21e eeuw Marc Eyskens op plaats 34. Over de persoon op plaats 39 wil ik geen flauwe grappen maken. Het leven moet voor hem al hard genoeg zijn.

Het Depot: “Enerzijds moeten we streven naar kwaliteit, maar anderzijds mogen we de mensen niet uit het oog verliezen.” Of zoiets. Zo lang ze maar de indruk hebben belangrijk te zijn, zijn ze gemakkelijk te controleren.

Groen

Algemeen: Deze verkiezingen zouden wel eens de heropstanding van Groen kunnen inluiden. De socialisten hadden maar zoveel flaters niet moeten slaan in al die regeringen waar ze deel van uitmaken. In Leuven zit alvast een groot gedeelte van hun natuurlijke achterban verzameld, dus slecht zouden ze niet mogen scoren.

Wie: Voor bekende namen moet men achteraan de lijst zijn. Persoonlijk krijg ik de indruk dat iedereen die een klein beetje naambekendheid heeft precies liever niet in de gemeenteraad zou zetelen. De gepensioneerde kleuterleidster Magda Aelvoet stopte volgens Wikipedia al in september 2008 met politiek[3]. Stijn Bex heeft dan weer sp.a voor Groen ingeruild omdat de eerste partij zich te zeer op de zuil en de vakbond zou terugplooien, wat enkel bewijst dat hij niet goed met de vakbondsmensen aan de basis heeft gepraat. Eva Brems, tot slot, kan als lijstduwer gemakkelijk over de rest van de lijst wippen, maar aangezien ze amper campagne voert, mogen we ons gerust afvragen of ze daar eigenlijk wel zin in heeft. Verder op de lijst minstens één cryptotrotskist, maar dat kan enkel grappige gevolgen hebben.

Het Depot: “Zo lang we maar met de fiets kunnen komen. Nu nog een manier vinden om de automobilisten die onder het Martelarenplein parkeren de toegang tot de zaal te ontzeggen en al die voetgangers te dwingen voor naderende fietsen opzij te springen.”

LDD

Algemeen: Deze partij komt in Leuven niet op, waarmee direct alles is gezegd.

Wie: Wel, niemand dus. De sterke man van de partij in deze regio is Peter Reekmans, maar die woont in Glabbeek. Eigenaardig genoeg komt hij daar op voor de zogenaamde Dorpspartij. Verder dan de grenzen van hun eigen metropool kijken ze daar blijkbaar niet. Maar ja, de inwoners moeten dan ook worden beschermd tegen de slechte invloed van naburige plaatsen als Sint-Margriete-Houtem, Vissenaken en Miskom.

Het Depot: “Die verbouwingen gaan precies goed vooruit. Zouden ze al nieuwe ramen hebben besteld?”[4]

N-VA

Algemeen: Volgens de media is het grote vraagteken bij deze verkiezingen welke score de N-VA, ditmaal zonder kartel of andere partners, zal halen. In sommige steden zal dat ongetwijfeld tot grote verschuivingen leiden, maar in Leuven lijkt het risico me veeleer beperkt. De lijst met kandidaten veroorzaakt alvast geen paniek.

Wie: De sterke man op de lijst is ongetwijfeld Danny Pieters, hoogleraar in het asociaal recht. Gezien de relatief jonge leeftijd van de partij bestaat de rest van de lijst vooral uit mensen zonder veel ervaring met lokale politiek of naambekendheid. Op de zesde plaats staat een Frieda. Die zal het allicht nog ver schoppen. We mogen immers niet vergeten dat Frieda Brepoels het nationaal elan heeft weten te gebruiken om een Europese zetel te veroveren terwijl ze in haar eigen stad Hasselt niet eens genoeg voorkeurstemmen had om een zetel in de gemeenteraad vast te krijgen. Lijstduwer is dan weer Tine Eerlingen, die onder meer in de raad van bestuur van het AGSL zetelt. Die naam komen we straks nog even tegen.

Het Depot: “Het is niet 'live', het is 'levend'. Het is niet 'tickets' maar 'toegangskaarten'. En staat 'online' ondertussen eigenlijk al in Van Dale? In elk geval moeten er quota komen voor de programmatie. Minstens 40 percent Nederlandstalige acts, excuseer, performers. Neen, groepen en zangers, bedoelen we. Wat ze precies komen zingen, maakt niet zo veel uit. Zo lang ze maar hun steentje bijdragen aan het gevoel van trots waarmee de burger zich met de toekomstige Vlaamse Natie[5] identificeert.”

Open Vld-Leuven+

Algemeen: Leuven plus wie of wat? Zelfs op hun eigen site[6] is het niet duidelijk waar deze tegelijkertijd bizarre en clichématige naam[7] vandaan komt[8]. Staat het misschien voor Leuven aangevuld met alle elders wonende huiseigenaars die hier de prijzen blijven opdrijven? Of gaat het om de middenstanders die klagen over het beleid van de zetelende coalitie maar hier zelf geen eurocent gemeentelijke opcentiemen betalen? Of zijn het misschien de illegale migranten? Hmmm, dat hangt er allicht van af hoeveel geld ze hebben.

Wie: Wat een klucht is me dat. Sinds Patricia Ceysens vorige keer kreeg wat ze verdiende, namelijk een helaas louter electoraal pak slaag, bevindt de lokale afdeling zich in een permanente crisis. Ten einde raad is dan maar de inboedel van Rik Daems verhuisd van Herent naar Leuven. Of was het van Aarschot? Waar heeft die eigenlijk allemaal al gewoond om vervolgens geen burgemeester te mogen worden? Madame Ceysens, die ooit heel onze samenleving belachelijk heeft gemaakt door zich minister te noemen, tracht nu vanop de laatste plaats de lijst verder de afgrond in te duwen. Verder zien we op de derde plaats Luc Ponsaerts, zonder twijfel de meest geminachte cafébaas van heel de binnenstad[9], en op de vijftiende plaats de voorzitter van vzw De Leuvense Biertherapeuten. Zou die beseffen hoe donkerrood een groot gedeelte van zijn mede-degusteerders eigenlijk is? De lijst is trouwens niet volledig ingevuld[10]. Blijkbaar hebben ze het er moeilijk mee genoeg vrijwilligers voor de nakende vernedering te vinden. Wie wel al heeft toegezegd, is Koert Debeuf, gewezen kabinetsmedewerker van Guy Verhofstadt. Maar wacht... die woont in Caïro. Hoe wil die dan hier komen zetelen? Folders zult u hem alvast niet zo snel zien uitdelen.

Het Depot: “Toch spijtig dat de advocaat van de vzw 40 artikelen uit de erfpachtovereenkomst heeft laten herschrijven[11]. Anders hadden we die naïevelingen zonder winstoogmerk eruit kunnen kieperen en de zaal tegen zijn echte marktwaarde verhuren aan een vertrouweling uit de eigen partijkaders om er een polyvalente toeristenval in te huisvesten. Misschien zou er zelfs ruimte voor een pizzeria overblijven. Maaltijden hebben nu eenmaal een hogere winstmarge dan concerten.”

PPBE

Algemeen: Hoewel ik me in heel wat standpunten van de zogenaamde Piratenpartij[12] kan vinden, vraag ik me af wat een dergelijke partij momenteel op lokaal vlak kan betekenen. Goede bedoelingen volstaan helaas niet en ik weet niet of deze jonge partij[13] al beschikt over voldoende mensen met dossierkennis, ervaring en praktische knowhow om aan een gemeentelijk bestuur deel te nemen. Dit is trouwens de enige unitair Belgische en niet Vlaamse partij op de hele lijst, wat met een onverwacht goede score in een of meerdere faciliteitengemeenten nog tot hilarische taferelen bij de Raad van State kan leiden.

Wie: Wel, de lijst bestaat uit een indrukwekkende drie kandidaten op een maximum van 45. Op een gigantisch aantal zetels rekenen ze blijkbaar niet. De lijsttrekker is een softwareontwikkelaar, vooral gespecialiseerd in Java. 's Avonds zult u hem allicht niet op een fuif of een concert aantreffen. Hij heeft het vermoedelijk te druk met in Second Life provocerende graffiti op de muur van het virtuele kantoor van LDD aan te brengen.

Het Depot: “We programmeren enkel nog bands die gebruik maken van de Creative Commons license[14]. Op die manier stroomt een gedeelte van de stedelijke subsidie aan de vzw tenminste niet rechtstreeks door naar de georganiseerde misdaad, in dit geval opererend onder de noemer Sabam.”

PvdA+

Algemeen: Plus wie eigenlijk? Zouden er nog steeds restanten van de AEL in de gelederen rondzwalpen? Hun belangrijkste slogan is ditmaal 'Eerst de mensen, niet de winst'. Klinkt goed en zowat iedereen is het daarmee eens. Niemand vertrouwt de banken en de grote managers nog. Alleen betekent dat natuurlijk niet dat de mensen bereid zijn op linkse extremisten te stemmen. Op rechts extremisme rust in Vlaanderen historisch gezien natuurlijk minder een taboe.

Wie: De lijst wordt getrokken door Tine, zus van de President van de Europese Unie en van die andere ex-minister die volgens Bert Anciaux elke ochtend een glas azijn leegdrinkt om voldoende zuur te kunnen kijken. Hilarisch genoeg staat haar neefje op de CD&V-lijst. Voor de rest een hoop nobele onbekenden, maar dat is voor deze partij natuurlijk een nationaal probleem. Verder komen we in de tweede helft van de lijst ook Denis Van Hoef tegen, die begin jaren 90 nog virulent gekant was tegen alles wat naar maoïsme rook. Hij wordt voor zijn meningswijziging beloond met de 32e strijdplaats.

Het Depot: “Eindelijk een repetitielokaal voor ons strijdkoor en een grote zaal voor onze 1-meifeesten! Nu nog de oorspronkelijke vzw opdelen in 23 mantelorganisaties die elk op hun beurt ergens subsidies kunnen aanvragen.”

sp.a

Algemeen: Deze verkiezingen worden nog meer dan de vorige een soort populariteitspoll voor Louis. De rest mag van hem ook op de lijst staan, zolang ze niet te veel in zijn weg lopen. Dit is de perfecte illustratie van de pest en cholera uit mijn inleiding. Wie is er in staat de huidige grootste partij van de troon te stoten en tegelijkertijd een beter beleid te voeren? Overloop gerust zelf het lijstje en vorm u een mening. De verwijzing naar ebola in mijn inleiding slaat natuurlijk op de ziekte van het nationalisme, maar aangezien dit gemeentelijke verkiezingen zijn, zou dat eigenlijk geen al te grote rol mogen spelen.

Wie: Wie zeker nog mag meedoen, zijn de huidige schepenen. Blijkbaar is het niet de bedoeling veel verrassingen te creëren. Dat Myriam Fannes de vierde plaats heeft gekregen, betekent dat er ook in Wijgmaal stemmen moeten worden gehaald en is zeker geen bevestiging van haar inhoudelijke kwaliteiten. Daarnaast zijn er ook een hoop jongere kandidaten, die trouwens een gezamenlijke verkiezingsfolder in ons aller brievenbussen hebben geduwd. Alleen blijkt hieruit dat volgens de sp.a iedereen jonger dan veertig nog bij de jonge en nieuwe kandidaten moet worden gerekend. Spijtiger is dat die jonge kandidaten over het algemeen door een verschrikkelijke braafheid worden gekenmerkt. Uit hun folder blijkt onder meer dat ze dromen van “een stad die volop inzet op warme initiatieven”, van “een stad die zich goed in haar vel voelt” of van “een hoera!-plan voor onze horeca”.[15] Mij is vroeger nochtans altijd verteld dat wolligheid een kenmerk van de oude CVP was. De strijd tegen de sociale ongelijkheid wordt in elk geval weinig vermeld.

Het Depot: “Och, zo lang we daar een paar van onze mensen hebben zitten, komt dat allemaal wel in orde.”

Vlaams Belang

Algemeen: Ach ja, die bestaan ook nog. Veel aandacht krijgen ze de laatste tijd niet, maar dat zal ze niet enkel in Leuven zuur opbreken. Twintig jaar geleden zou de nakende nederlaag ons zeker aan het lachen hebben gebracht, maar nu verontrust vooral de massale overtocht naar die andere partij die zogezegd vooral aan Vlaanderen denkt.

Wie: De lijst wordt getrokken door de alombekende Hagen Goyvaerts. We zullen maar veronderstellen dat hij kandidaat-burgemeester is, zeker? Voor de rest het verwachte zootje chronische kankeraars die de schuld steeds weer bij een of andere groep zondebokken weten te leggen.

Het Depot: “Hoe? Welk depot? En wat ligt daar dan opgeslagen? Het zwart geld van de traditionele partijen, ongetwijfeld! Zakkenvullers zijn het, allemaal!”

----------
[1] De man stond in 1994 en 2000 uit volle overtuiging op de lijst van het toenmalige Vlaams Blok.
[2] Tikfout of niet? Kijk gerust zelf: http://verkiezingen.cdenv.be/edmond-feyfer
[3] Zie hiervoor http://nl.wikipedia.org/wiki/Magda_Aelvoet .
[4] Bescherm uw woning nu met echt libertarische ramen en deuren tegen het gure winterweer: http://www.finicasa.be/ramen_en_deuren/nl/getpage.asp?i=1 . Daarna nog een tapijt van Ayn Rand op de vloer en het verzameld oeuvre van Matthias Storme in de open haard en u bent er helemaal klaar voor.
[5] Dit is niet louter satirisch bedoeld. Zo praat bijvoorbeeld Vlaams volksvertegenwoordiger Wilfried Vandaele over de 11-julivieringen. De man woont wel ver van Leuven, maar dit is zowat de rode draad doorheen hun visie op cultuurbeleid.
[6] Zie hiervoor http://www.leuvenplus.be/ . Een eindredacteur kunnen ze trouwens ook gebruiken, want er staan heel wat fouten in hun tekstjes.
[7] Zelfs nu de VLD zich “open” heeft verklaard, moet er blijkbaar nog iets aan worden toegevoegd. Geslaagde partijhervorming, moet ik zeggen.
[8] Of wat de bedoeling is. De 'grote bevraging' die elke bezoeker van de site kan invullen, is in elk geval meer dan flauw. Vooral de vraag wat u als u burgemeester zou zijn meteen zou veranderen, is niet meer dan plat populisme. Een burgemeester kan niet zo veel in zijn eentje beslissen en bovendien moet zowat alles een hele procedure doorlopen. Er zijn zo goed als geen beslissingen die 'meteen' kunnen worden genomen, maar voor een genuanceerde boodschap kunnen we blijkbaar beter een andere site opzoeken.
[9] Nochtans geen gemakkelijke competitie. Andere kanshebbers zijn de eigenaars van De Bierkelder/De Kroeg/Het Forum en van café Domus.
[10] Ik bedoel hiermee dat Leuven+/- niet met een volledige lijst van 45 kandidaten opkomt, wat toch verwonderlijk is voor een partij die al meer dan een eeuw aan de top van de nationale politiek meedraait.
[11] Een voorbeeld? In het oorspronkelijk voorstel van het AGSL stond dat het stadsbestuur zijn dotatie ter compensatie van de erfpachtvergoeding in bepaalde gevallen kon uitstellen, maar daar stond niet tegenover dat de vzw zijn eigen erfpachtvergoeding dan ook later mocht betalen. Ideaal natuurlijk om een vzw in financiële moeilijkheden te brengen en vervolgens aan de deur te zetten om het lokaal voor andere geïnteresseerden vrij te maken. Nu is dat niet aan de orde, maar wie een contract met een looptijd van 36 jaar tekent, kan maar beter verder dan de huidige situatie kijken.
[12] Voluit Piratenpartij België, maar om een of andere reden is de afkorting dus PPBE en niet PB of PPB.
[13] Opgericht op 28 juni 2009.
[14] Allez, vooruit, ik zal de link er nog maar eens bijzetten: http://creativecommons.org/ .
[15] Het ergste geval wil “een jaarlijkse praatronde van Leuven”. De bijbehorende toelichting luidt als volgt: “Wijkwerkingen en buurtcomités betekenen veel voor de dynamiek van een stad. Wijk- en buurtbewoners hebben daaromtrent goeie ideeën. Daarom moet je hen opzoeken, om naar hen te luisteren en van gedachten te wisselen, minstens één keer per jaar. Ik start vandaag al!” Wat betekent dit nu? Is het een verkiezingsbelofte om gedurende de komende legislatuur... een verkiezingscampagne te voeren? Of betekent het dat ze met allerlei mensen uit allerlei buurten en wijken wil praten? Dat laatste noemen ze op café gaan, domme gans. Helaas geloof ik dat ze dat ook maar één keer per jaar doet.

Add new comment

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.