Malcolm ging naar: de heropening van Het Depot

Veel volk en Selah Sue ziet er in het echt een stuk slechter uit dan op foto, maar daarover wil ik het eigenlijk niet hebben. Het is niet mijn taak de society-journalist uit te hangen en dus bespaar ik jullie een lijst met aanwezige BV's of een recensie van de overbodige openingsconcerten. Ik wil hier enkel ingaan op wat in mijn ogen het beste ogenblik van heel de avond was. Zoals iedereen zich allicht kan voorstellen, was ook Louis T. uit H. aanwezig. Zijn stadskas heeft tenslotte een flink deel van de verbouwingskosten gefinancierd en bovendien is en blijft het gebouw op het Martelarenplein eigendom van de stad Leuven. De zichzelf eeuwig opvolgende burgemeester mocht zelfs in het gezelschap van minister van Cultuur Joke Schauvliege, uit wiens budget natuurlijk ook een hap subsidies afkomstig zijn, op het podium verschijnen, alwaar de na het vertrek van Siegfried Bracke niet meer uitgerangeerde Phara de Aguirre hen enkele vragen mocht stellen. Allemaal heel leuk en vermakelijk, maar ook niet echt baanbrekend of wereldschokkend. Applaus was er een en slechts een keer. Maar toch blijft dit hoogtepunt van de avond.

Phara: Mijnheer de burgemeester, wat is nu net het belang van Het Depot voor Leuven en voor Vlaanderen?

Louis: In de eerste plaats wil ik opmerken dat we hier in Brabant zijn en niet in Vlaanderen.

Applaus in de zaal.

Het is misschien maar een detail, maar ik vind dat dergelijke kleinigheden een mens een hard onder de riem steken. Er zijn tenminste nog plaatsen waar de Vlaamse overheid en een Vlaamse gemeente geld steken in een initiatief zonder dat er plots overal leeuwenvlaggen moeten hangen. Ze kunnen er een voorbeeld aan nemen in Aalst, aan de toog van café De Vlaamse Rancune of aan een tafel in taverne Het Eeuwig Gezeur. Dit is Leuven en wij hebben geen nationaliteit of volksidentiteit nodig om ons te amuseren.

Add new comment

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.