Malcolm merkt: dat de rechtsstaat niet veel meer voorstelt

Deze ochtend is de VRT zo vriendelijk geweest me van de recentste uitholling van de democratische rechtsstaat door de N-VA op de hoogte te brengen. Blijkbaar heeft de onterecht tot burgemeester verkozen B. De Wever besloten al die Belgische Syriëstrijders uit Antwerpen uit het bevolkingsregister te laten schrappen. Ik stel me daar natuurlijk weer een paar vragen bij.

Ten eerste, vraag ik me af waar die schrappingen eigenlijk op worden gebaseerd. Waar zijn de officiële vaststellingen? Is hun betrokkenheid bij allerlei daden tijdens de Syrische burgeroorlog vastgesteld door het parket, een gerechtsdeurwaarder of zelfs maar de politie? Ze hebben gewoon wat op YouTube gesurfd en dat is het dan.

Ten tweede, vraag ik me af hoe dit tot schrappingen kan leiden. Zelfs indien we de aanwezigheid van deze extremisten in Syrië als bevestigd beschouwen, is het maar de vraag of we hieruit mogen concluderen dat ze niet langer in Antwerpen wonen. Wat is het verschil met toeristen, expats, bejaarden die in het buitenland overwinteren of zelfs onze soldaten die in Afghanistan tegen moslims vechten in een conflict dat officieel niet eens een oorlog is? Wie kan met zekerheid stellen dat die mensen niet de bedoeling hebben ooit naar Antwerpen terug te keren?

Ten derde, vraag ik me af of een schrapping wel ter zake doet. Blijkbaar gaat het er onder meer om dat die mensen nog onterecht allerlei uitkeringen innen terwijl ze, om het zacht uit te drukken, niet beschikbaar zijn voor de Belgische arbeidsmarkt. Wel, wie sociale fraude pleegt, krijgt een boete en wordt eventueel geschorst. Alleen moet ook daarvoor een procedure worden gevolgd. De rechten van de verdediging zijn blijkbaar niet meer van tel.

Ten vierde, vraag ik me af of deze schrapping niet vooral is bedoeld om die mensen te identificeren en te dwingen zich na hun eventuele terugkeer aan te melden. Mij niet gelaten, maar iemand moet me toch nog altijd eens uitleggen welk strafbaar feit die mensen precies hebben gepleegd. Ik heb geen enkele sympathie voor moslimextremisten of zelfs maar voor mensen die een religie nodig menen te hebben, maar politieverhoren en vervolgingen zijn in mijn ogen verbonden met minstens de verdenking dat iemand bij een strafbaar feit betrokken is. Op welke wet baseren De Wever en zijn verblinde vendelzwaaiers zich eigenlijk?

Ten vijfde, vraag ik me af wat ik moet denken van de uitspraak van Uitgemergelde Bart dat die mensen volgens hem niet meer terug moeten komen en in Antwerpen niet meer welkom zijn. Sinds wanneer heeft een burgemeester hier iets over te zeggen? De burgemeester kan enkel vaststellen dat bepaalde mensen in zijn gemeente wonen of willen komen wonen. Hij kan dat niet verbieden. Het zou anders wel vrij gemakkelijk zijn voor eeuwig de meerderheid te behouden. Iedereen waarvan geweten is dat hij er een andere mening op nahoudt, is niet meer welkom en enkel zij die de burgemeester steunen, mogen nog een huis betrekken.

Ziet iemand eigenlijk nog een verschil met het discours waarvoor Dewinter, Annemans en dergelijke destijds politiek zijn geïsoleerd en gerechtelijk zijn vervolgd? Ook De Wever is niet meer dan een stoer alfamannetje dat vindt dat hij de natuurlijke leider van zijn gemeenschap is en dat hij bijgevolg een soort biologisch aangeboren recht heeft over de levens van anderen te belissen.

Add new comment

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.