Malcolm promoot: een fuif met een gepaste titel

Dit jaar opent Bunkerleute het eigen najaarsseizoen op een gepaste datum, namelijk 24 augustus. De titel is dan ook 'Winter is coming'. Gezien de kwaliteit van onze lente is dit allicht niet eens een uiting van pessimisme. Niet dat mensen die het somberste van The Cure als vrolijke deuntjes beschouwen op een normale optimismeschaal passen, maar ditmaal hebben ze wel een punt. Het lijkt er steeds meer op dat wij van heel die opwarming van de aarde niet veel vruchten zullen plukken.

De fuif, die ditmaal als een 'Dark underground party' wordt omschreven, vindt plaats in zaal De Blauwe Kater (Hallengang, Leuven) en begint om 22.00 uur. De inkomprijs bedraagt 3,5 euro voor en 6 euro na 23.00 uur. Meer informatie is uiteraard te vinden op www.bunkerleute.be.

Maar daarnaast is de titel natuurlijk ook een verwijzing naar de beste televisieserie van de afgelopen twintig jaar. Wie Game of Thrones niet volgt, zal op zijn sterfbed enkel kunnen vaststellen dat zijn of haar leven niet volledig is en dat dit belangrijk gemis het onmogelijk maakt op een rustige wijze afscheid van deze wereld te nemen.

Hieronder vindt men de flyer, met daarop een dit voorjaar getrokken foto van een bejaarde Antwerpse in Benidorm.

Add new comment

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.