Malcolm riskeert: een Gemeentelijke Administratieve Sanctie

De drang de burger onder controle te houden uit vrees dat hij anders wel eens zou beginnen beseffen hoe zeer hij elke dag opnieuw door de elite wordt gerold, neemt steeds waanzinniger vormen aan. Zo hebben recent vijf mensen een GAS [1] in de bus gekregen omdat ze op de website van een krant kritische commentaren over het optreden van de politie in Verviers hadden geschreven.

Op de inhoud van de commentaren wil ik niet ingaan. Ik heb ze trouwens niet eens gelezen. Belangrijk lijkt dat me ook niet. In elk geval kon het stadsbestuur van Verviers er niet mee lachen en zijn maar liefst vijf processen-verbaal naar het parket doorgestuurd. Het parket had natuurlijk wel iets beters te doen en heeft besloten die mensen niet te vervolgen. Alleen heeft de bevoegde stedelijke ambtenaar nu wel vijf van die sancties verstuurd en zouden die mensen bedragen tot 250 euro moeten betalen. Dit is wel echt te gek.

Ten eerste, het parket vindt het niet de moeite te vervolgen. De vraag is dus of er wel sprake van een strafbaar feit is. Waar staat er ergens dat het verboden is kritische commentaren over de werking van de politie te publiceren? De commentaarrubriek van de krantenwebsite nodigt mensen zelfs uit om hun mening weer te geven.

Ten tweede, de sancties zijn uitgeschreven door een ambtenaar van de stad Verviers. Wat maakt die man hiervoor bevoegd? Ligt de website van de krant misschien op het grondgebied van Verviers?

Ten derde, de ambtenaar beroept zich op het politiereglement van de stad Verviers. Hoe kan iemand nu in een politiereglement een artikel plaatsen waarin staat dat het verboden is commentaar op de werking van de stadsdiensten te leveren? Als er al iets strafbaars of verboden tussen die commentaren zou staan, lijkt dit me trouwens veeleer een persmisdrijf dan een inbreuk op een lokaal reglement. Tenslotte kan die website door iedereen, zelfs letterlijk wereldwijd, worden gelezen en van commentaren worden voorzien.

Ten vierde, wat zijn ze dan van plan als nu zou blijken dat een of meerdere vervolgde commentaarschrijvers helemaal niet in België wonen, maar gewoon om een of andere mysterieuze reden graag het regionaal nieuws uit de provincie Luik volgen? Gaan ze de regering van het land waar ze momenteel verblijven dan om een uitlevering vragen of zullen ze misschien een gerechtsdeurwaarder naar ginder sturen?

Sommigen vinden dit misschien complete nonsens, maar volgens mij gaat het in de eerste plaats om de zoveelste autoritaire gemeentelijke machtswellusteling die elk beschikbaar middel aangrijpt en zal blijven aangrijpen om zijn eigen heerschappij over de gewone stervelingen duidelijk te maken en te versterken.

En dan volgt nu mijn reactie. Ik beweer hier dat de GAS-ambtenaar van Verviers een incompetente sukkel is. Ik heb er nog nooit enig contact mee gehad, maar ik laat me niet door enige feitenkennis van mijn doel afleiden. Ik ben net even kritisch geweest tegenover hem als de commentaarschrijvers op die website ten aanzien van de politie van Verviers. Deze blog is ook openbaar toegankelijk voor iedereen en mijn woorden kunnen dan ook als openlijke kritiek of zelfs beledigende laster worden beschouwd. Ik verwacht me dan ook aan een GAS in mijn brievenbus, zodat ik die met alle mogelijke rechtsmiddelen kan aanvechten. Ik houd jullie op de hoogte.

Hoewel de vorige alinea de ideale afsluiter van deze tekst lijkt te vormen, kan ik evenwel niet om een andere zeer verontrustende vaststelling heen. Kan iemand me eens uitleggen waarom de tekst van het artikel in De Standaard [2] over deze kwestie letterlijk identiek is aan de tekst van het artikel in De Morgen [3] over hetzelfde onderwerp? Letterlijk hetzelfde, tot de leestekens toe. Dat zijn zelfs geen kranten van dezelfde nieuwsgroep en die zouden allebei over onafhankelijk werkende redacties moeten beschikken. Dat is misschien zelfs nog onrustwekkender dan de belachelijke reactie van het stadsbestuur van Verviers op enkele ontevreden burgers.

---------------
[1] Nu we toch bezig zijn, wil ik iedereen eindelijk eens oproepen om te stoppen over ‘GAS-boetes’ te praten. De afkorting staat voluit voor gemeentelijke administratieve sanctie. Wie het over een GAS-boete heeft, heeft het dus over een ‘sanctie boete’ of, zoals het grammaticaal dan zou moeten, over een ‘sanctieboete’. Wat is dat nu voor nonsens? Dat het om een boete gaat, zit al in de afkorting en de officiële benaming vervat. Ik spreek dan ook consequent over ‘een GAS’ en ik hoop dat iedereen zal inzien dat dit taalkundig correcter is.
[2] U vind het artikel hier.

[3] En dit artikel vindt u dan weer hier.

Add new comment

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.