Malcolm schreef naar: Paul Van den Meerssche, hoofd van de dienst Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu van de FOD Volksgezondheid

Onlangs verscheen in het tijdschrift Knack dit artikel: http://www.knack.be/belga-algemeen/ook-elektronische-sigaret-verboden-o…. Om u het doorklikken en het lezen te besparen, geef ik even een samenvatting. Volgens de heer Paul Van den Meerssche, diensthoofd van de dienst Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu[1] van onze FOD Volksgezondheid is het in cafés en andere openbare ruimtes niet enkel verboden ‘echte’ sigaretten op te steken. Ook het gebruik van de zogenaamde elektronische sigaret[2] is er volgens zijn interpretatie van de wet verboden.

Ik citeer even waarom ook dit voorwerp, dat geen rook verspreidt en er bijgevolg ook niet toe leidt dat omstaanders passief meeroken, volgens deze man toch niet legaal in openbare ruimtes kan worden gebruikt: “Het is in ons land sowieso verboden om een e-sigaret te roken op een openbare plaats, zoals een café of restaurant. De wetgeving zegt dat het verboden is om op openbare plaatsen zaken te gebruiken die kunnen aanzetten tot roken. En een e-sigaret kan nu eenmaal aanzetten tot roken. Om diezelfde reden is het bijvoorbeeld ook verboden om asbakken te plaatsen in openbare plaatsen.”

Aangezien ik me afvraag wat ons met dergelijke verregaande interpretaties van de wet nog te wachten staat, heb ik de heer Van den Meerssche maar eens een schrijven met informatieve vragen gestuurd[3]. Hieronder vindt u de integrale tekst.

“Geachte heer,

Onlangs las ik, zij het met enige vertraging, een artikel in het tijdschrift Knack. U kunt de tekst zelf nalezen op http://www.knack.be/belga-algemeen/ook-elektronische-sigaret-verboden-o… . De auteur van het artikel citeert onder meer een aantal uitspraken van u over het gebruik van de zogenaamde elektronische sigaret. Aangezien u geen gebruik hebt gemaakt van uw recht op antwoord om bepaalde rechtzettingen te laten publiceren, ga ik ervan uit dat de journalist u niet verkeerd heeft geciteerd.

Ik stel me enkele vragen bij een van uw uitspraken. Volgens u is het gebruik van de elektronische sigaret, om het even zeer bondig samen te vatten, verboden in alle openbare ruimtes omdat dit anderen ertoe zou aanzetten zelf te roken. Aangezien de wet geen specifieke melding van de elektronische sigaret maakt, kan ik dit enkel als een interpretatie post factum beschouwen. Graag zou ik dan ook van u antwoord krijgen op de volgende vragen die uw uitspraken bij mij oproepen:

1) Volgens u zet de elektronische sigaret mensen ertoe aan te roken. Waarop baseert u zich? Is dit ooit al eens onderzocht? Beschikt u dan ook over de gegevens van dat onderzoek?

2) Wat zet klanten in een café er volgens u het meest toe aan zelf te roken, een andere klant die een elektronische sigaret gebruikt of het zicht door het raam van een boel andere klanten die buiten ‘echte’ sigaretten staan te roken?

3) Aangezien een elektronische sigaret geen echte rook verspreidt en eigenlijk zelfs geen vlam bevat, gaat het niet zozeer om het verbod te roken, maar valt dit min of meer onder dezelfde regel als het verbod asbakken te plaatsen. Dergelijke voorwerpen zouden, althans volgens uw interpretatie, anderen tot roken aanzetten. Mag ik hieruit concluderen dat het voor klanten in een café ook verboden is hun pakje sigaretten en/of hun aansteker op een voor anderen zichtbare plaats voor hen op tafel of op de toog te leggen?

4) Het gaat trouwens niet enkel om de klanten van een café. Mag een tapper, die ook niet binnen mag roken en daarvoor naar buiten moet stappen, volgens u zijn eigen pakje sigaretten leggen op een voor klanten zichtbare maar onbereikbare plaats achter de toog, wat in principe eigenlijk geen openbare ruimte is?

Ik dank u bij voorbaat voor uw antwoord.

Hoogachtend”

Ik heb tot nu toe nog geen antwoord ontvangen.

----------
[1] Volgens het organogram op hun eigen website, http://www.health.belgium.be/internet2Prd/groups/public/@public/@dg4/do…, is hij nog steeds hoofd van de dienst Inspectie consumptieproducten, Dierenwelzijn en CITES, maar dat klopt dus niet.
[2] Voor wie niet weet waarover het gaat: www.electronischesigaret.be . Dat de auteurs de spellingshervorming van 1996 nooit hebben verwerkt en dit nog steeds met een ‘c’ schrijven, doet nu even niet ter zake.
[3] Ik heb nog even getwijfeld bij het bekijken van de site http://www.strip-o-gram.be/ , maar uiteindelijk heb ik toch maar braafjes gemaild naar paul.vandenmeerssche@gezondheid.belgie.be.

Comments

jan deprins

Alle antirokers hebben het momentum mee. Natuurlijk is roken ongezond. Natuurlijk is te dik zijn ongezond. Natuurlijk is competitief sporten ongezond. Natuurlijk is alcohol drinken ongezond. Natuurlijk is pesten ongezond. Natuurlijk is stress ongezond. Natuurlijk is te veel belastingen betalen ongezond. Natuurlijk is een bemoeizuchtige overheid ongezond. Natuurlijk is fijn stof inademen ongezond. Natuurlijk is te weinig of te veel slapen ongezond. Natuurlijk is de industriële uitstoot ongezond Natuurlijk is milieuvervuiling ongezond. Natuurlijk zijn mensen, die onze mening niet genegen zijn ongezond. Natuurlijk is het leven op zich ongezond. Natuurlijk is Paul Van den Meersche...............

Thu, 07/10/2014 - 19:13 Permalink
Jonnie

Wat een belachelijk verhaal van die vent. Je ben toch uiteindelijk verantwoordelijk voor je zelf of je gaat roken of niet. Met esigaretten gaat dat ten minste nog gezond. Die hele commotie over de esigaret is een al onzin, zo vertelt ook http://www.esigarettop3.nl. Moeten dit juist stimuleren en manieren vinden om roken gezond te maken en juist goed voor longen.

Thu, 03/12/2015 - 23:44 Permalink

Add new comment

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.