Malcolm vist iets op: uit de kleine lettertjes van het nieuws

Er is de voorbije dagen weer heel wat discussie over allerlei beslissingen van allerlei N-VA-politici geweest. Zo heeft Bart De Wever een kermis naar de sociale woonwijken verbannen omdat er anders een paar rijke mensen last van zouden kunnen hebben [1] en heeft Jan Peumans volgens sommigen de affiche van een tentoonstelling zodanig laten censureren dat al minstens één artiest zijn werk gewoonweg wil weghalen [2].

Wat echter minder ophef heeft gemaakt, is de compleet absurde beslissing van minister van Ambtenarenzaken Geert Bourgeois dat de Vlaamse ambtenaren tijdens de uitoefening van hun functie enkel en alleen in het Nederlands twitterberichten [3] mogen versturen [4]. Ze moeten tenslotte de taalwetgeving naleven.

Het gaat echter verder. Diezelfde ambtenaren mogen namelijk ook enkel twats van anderen, bijvoorbeeld Engelstaligen, in het Nederlands hertwitteren, of wat het correcte werkwoord ook moge zijn. Nu kan ik ook de legalistische muggenzifter uithangen en wil ik dit ministerieel standpunt wel eens op zijn administratieve haalbaarheid onderzoeken.

We mogen immers niet vergeten dat ambtenaren een functieomschrijving hebben. Velen onder hen worden helemaal niet verondersteld Engels te kennen. Dat ze die taal in de praktijk beheersen, speelt eigenlijk geen rol. Die talenkennis maakt geen deel uit van de competenties die ze moeten bezitten om hun specifieke taken uit te voeren. Ik vraag me dan ook af wie die anderstalige twats in het Nederlands moet vertalen. Indien we dit moeten overlaten aan een ambtenaar die officieel niet wordt verondersteld andere talen te beheersen, kan ook niemand klagen als er plots foute vertalingen opduiken. We kunnen natuurlijk stellen dat die mensen de desbetreffende twats dan maar moeten laten vertalen. Alleen beschikken de meeste entiteiten van de Vlaamse overheid helemaal niet over een vertaaldienst. De N-VA heeft uiteraard geen enkel probleem met de uitbesteding van overheidstaken aan private bedrijven, maar helaas moet er tegenwoordig ook worden bespaard. Toch eigenaardig dat een partij die steeds tegen administratieve rompslomp pleit er in de praktijk niet in slaagt iets eenvoudigs ook eenvoudig te houden.

Misschien moet deze fan van Laura Lynn, wiens bekendste nummer ooit nog een bittere naklank zal krijgen als het door de teleurgestelde kiezer wordt overgenomen, maar eens bekennen wat hij echt wil. Ambtenaren mogen enkel berichten verzenden die door het partijhoofdkwartier zijn opgesteld. Dat zou tenminste echt een administratieve vereenvoudiging zijn.

-----------------------

[1] Lees dit zelf maar en bepaal uw eigen standpunt.

[2] Ook hier verwijs ik naar een artikel dat eenieder toelaat zich een eigen mening te vormen.

[3] 'Twats', zoals de specialisten dat noemen.

[4] Ik baseer me hiervoor onder meer op dit artikel.

Add new comment

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.