Malcolm ziet: de volgende slachtoffers van de hebzucht en het conformisme

Volgens Luc De Vos [1] regeert de middenstand het land. Hoewel veel middenstanders alle kritiek verdienen die ze krijgen, heeft hij toch ongelijk. Toen 'Mia' in 1992 op de mensheid werd losgelaten om tien jaar later aan een totaal ongeloofwaardige tocht doorheen de lijstjes met de beste nummers aller tijden te beginnen, zei iedereen al lachend dat hij de nagel op de kop had geslagen. De middenstand had ons land volledig in zijn greep.

Ik kan nu enkel vaststellen dat andere groepen nog veel meer macht hebben en geregeld middenstanders in weerloze slachtoffers veranderen. Het recentste slachtoffer is het Leuvense café Oase, vooral bekend bij mensen die nooit slapen.

Zoals de meesten ondertussen al hebben gezien of gehoord, heeft de Oase op vrijdag 19 april definitief de deuren gesloten. De reden is geen faillissement of het vertrek van de uitbaters naar tropische stranden om uit te blazen na die letterlijk meer dan duizend onwaarschijnlijk zware werkweken. De reden is de vernieuwing van het huurcontract.

Handelshuurcontracten lopen voor een termijn van 27 jaar. Men kan dus best goed nadenken alvorens een handtekening te plaatsen. Enkel bij de vernieuwing van het contract kan de handelshuurprijs worden gewijzigd [2]. Enkele maanden geleden is duidelijk geworden dat vzw Amedee niet in staat zou zijn de nieuwe huurprijs die door de huisjesmelker Fernand Van de Velde, bijgenaamd Het Insect, werd geëist. Nu heeft ook de Oase een soortgelijk zwaard van Damocles zien neerdalen. De nieuwe huurprijs was eenvoudigweg te hoog. Onze povere toekomst zal het weer met een monument uit ons rijk verleden minder moeten stellen.

Ik zou nu kunnen schrijven dat Luc De Vos een nieuw nummer moet schrijven of de tekst van zijn oude nummer moet aanpassen, maar dat mag enkel onder voorwaarde dat hij het nooit effectief zingt. Beter is ons even te beraden over wie nu eigenlijk wel de touwtjes in handen heeft. De huiseigenaars regeren het land. De steeds belachelijker wordende prijzen die handelaars voor hun pand moeten neertellen, zijn slechts een illustratie van deze harde waarheid. Er zijn in de actualiteit helaas nog meer voorbeelden te vinden.

De heer Matthias De Clercq, volksvertegenwoordiger, eerste schepen in Gent en kleinzoon van het oude monument van de op arme mensen neerkijkende bourgeoisie Willy De Clercq, heeft een wetsvoorstel klaar om kraken in ons land strafbaar te maken. Ik moet hem natuurlijk feliciteren met deze poging de Open Vld nog verder de vernieling in te rijden. Normaal gezien, uiten krakers tijdens verkiezingscampagnes hun afkeer van alle politieke partijen, die volgens hen niet meer zijn dan marionetten in een pseudo-democratie. Na deze uitbarsting van asocialiteit kan ik mij echter voorstellen dat zowat elke anarchist en sympathisant van de kraakbeweging zijn pijlen tijdens de eerstvolgende campagneperiode op deze ene partij zal richten. Het vandaliseren van verkiezingsborden zou wel eens ongekende hoogten kunnen bereiken. Zelf hoopt hij allicht met deze zet wat rechtse stemmen binnen te halen, maar ik zie niet in waarom die mensen plots hun uit de peilingen blijkende voorkeur zouden laten varen en omwille van een enkel wetsvoorstelletje niet meer op de N-VA zouden willen stemmen.

Aangezien ik niet het verwijt wil krijgen me door de sloganeske taal van de bedreigde vrijheidsstrijders in andermans panden te laten opjutten, citeer ik enkel een paar uitspraken afkomstig van de site van de Open Vld zelf. De volledige tekst is hier te vinden.

In steden zoals Gent wordt de kraakproblematiek steeds groter.” Dat lijkt me een typisch standpunt voor de Open Vld, die trouwens steeds meer de woordvoerder van de trotse uitbuiters van huurders wordt. Vlaamse volksvertegenwoordigers als Gwenny De Vroe en Mercedes Van Volcem zoeken elke week steun voor voorstellen en ideeën die het eigenaars gemakkelijker moeten maken huurders uit te zetten en meer kosten aan te rekenen. Alleen staat er op de site nergens waarom kraakpanden als een problematiek moeten worden beschouwd. Ik kan er nochtans eentje verzinnen. Het groeiend aantal krakers toont aan dat steeds meer mensen zich afkeren van een maatschappij die hen enkel teleurstellingen biedt. Tamelijk slecht nieuws voor politieke partijen die beweren dat hun inspanningen de samenleving ten goede komen. Het komt hen dan ook beter uit die lastigaards uit het straatbeeld te verwijderen.

Op een gespecialiseerde kraaksite werd onlangs zelfs een register met een 300-tal leegstaande panden in Gent gepubliceerd. Er wordt eveneens fijntjes uitgelegd hoe je een pand kan kraken, gebruik moet maken van de lacunes in de wetgeving en je rechten als kraker kan doen gelden. Onaanvaardbaar.” Is het onaanvaardbaar een lijst te publiceren met informatie die iedereen met veel vrije tijd op het kadaster zelf kan samenstellen? Is het onaanvaardbaar dat een website juridische informatie biedt die elke advocaat ook kan verstrekken? Wel, volgens de Open Vld, erfgenaam van de Franse Revolutie die de adel door de nieuwe gepriviligieerde kaste van handelaars en grootgrondbezitters heeft vervangen, is dat vooral onaanvaardbaar als die informatie mensen kan helpen leegstaande panden te gebruiken. Persoonlijk vind ik het onaanvaardbaar dat huisjesmelkers zelden effectieve celstraffen krijgen. Wat ze verhuren, biedt vaak minder comfort dan de gemiddelde cel in een Belgische gevangenis [3].

Voor eigenaars blijkt het in de praktijk echter bijzonder moeilijk om hun eigendom, die dan ook nog eens vaak aan waarde verliest door schade allerhande, te laten ontruimen.” Ik veronderstel dat het hier gaat om de schade die krakers aanrichten. Alleen zie ik niet op welke wijze wat graffiti en dergelijke schadelijker is voor de salubriteit [4] van een pand dan het jarenlang met loshangende deuren en gebroken ruiten te laten leegstaan. Grondspeculanten die gewoon wachten op een geschikt moment om met veel winst te verkopen, laten gebouwen gewoon verkommeren. Als krakers dan toch een probleem zouden zijn, kunnen we even goed stellen dat het laten leegstaan van panden schadelijk is voor de mensen die in de omgeving wonen. Als de leegstandsheffing hen niet op andere gedachten kan brengen, verdienen ze het misschien niet eigenaar te zijn.

Het is onaanvaardbaar dat de huidige wettelijke bepalingen het eigendomsrecht niet volledig kunnen garanderen. Deze federale ingreep zal de uitzettingsprocedure versnellen en vergemakkelijken en de rechtszekerheid van de eigenaar vergroten.” De huidige wettelijke bepalingen garanderen het eigendomsrecht wel degelijk ten volle. De procedures kunnen lang aanslepen, maar menig kraker zal kunnen bevestigen dat na een vonnis snel een uitzetting kan volgen. Voor de rechtszekerheid geldt trouwens hetzelfde. De eigenaar blijft de eigenaar, wie het pand dan ook legaal of illegaal moge bewonen. Maar uiteindelijk is het er natuurlijk enkel om te doen de uitzettingsprocedure te versnellen. Kraakpanden passen niet in het beeld dat de Open Vld van een samenleving heeft. Ze moeten bijgevolg snel kunnen worden verwijderd en dat liefst voor ze anderen op de idee brengen dat het ook anders kan en dat het niet noodzakelijk is de afperserstarieven van bepaalde huisbazen te betalen.

Ik ben zelf nooit een kraker geweest. Ik pretendeer dan ook niet meer dan een sympathisant langs de zijlijn te zijn. Maar ik sta wel volledig achter elke kraker die dit wetsvoorstel wil aanvechten. Ik hoop alleen dat ze in staat zullen blijken zich ter dege te organiseren. Huisjesmelkers zijn een grotere plaag voor onze samenleving dan een paar outcasts die uit vrije wil in een verwaarloosd gebouw bij elkaar kruipen.

Wie eens een huiseigenaar het leven zuur wil maken, kan hiervoor het bijgevoegd formulier gebruiken. Laat ze maar betalen. Ze verdienen al jaren te veel en dat dan nog op onze kap.

----------------

[1] De zanger, niet de voormalige extreemrechtse hoogleraar Krijgsgeschiedenis aan de Koninklijke Militaire School

[2] Met uitzondering van indexeringen, die altijd aan de huurder kunnen worden doorgerekend.

[3] De vergelijking met een Russische of Zuid-Afrikaanse gevangenis maak ik liever niet. Als de huisjesmelkers dat wel willen doen, maken ze meteen duidelijk waar volgens hen de lat ligt.

[4] Ik mag ook wel eens een vakterm gebruiken. Kort samengevat, betekent de salubriteit de mate waarin een pand op zich overeind kan blijven staan.

Add new comment

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.