Malcom trekt conclusies uit: het hoofddoekendebat

Dat steeds weerkerend debat over een eventueel verbod voor ambtenaren om religieuze, levensbeschouwelijke en ideologische symbolen, waarmee dan vooral de hoofddoek wordt bedoeld, te dragen, begint stilaan op mijn zenuwen te werken. Het is namelijk compleet boerenbedrog. Het is dan ook hoog tijd eens een paar conclusies te trekken. Ik zou niet de hoop mogen koesteren dat mijn bijdrage enige invloed op de uiteindelijke beslissingen heeft, maar dat zal me er niet van weerhouden de belachelijkheid van een aantal onterechte argumenten te illustreren.

Aangezien dit onderwerp al meer in de pers is gekomen dan enig echt probleem dat onze samenleving teistert, zal ik hier niet alle argumenten en uitgangspunten herhalen die onze politieke partijen te pas en te onpas ter sprake brengen. Ik zal eens trachten een paar punten naar voren te brengen die zelden tot nooit aan bod komen.

Ten eerste, durft van al de voorstanders van een verbod op religieuze symbolen enkel het Vlaams Belang het aan te zeggen dat het om een maatregel gaat die moslims viseert. Nu ben ik zelf geen vriend van de islam of van eender welke religie, maar ik vind wel dat mensen voor hun mening moeten uitkomen. Als het om een maatregel tegen de islam gaat, moeten de voorstanders dat ook durven zeggen en zich niet verbergen achter een neutraliteit die ze nooit nastreefden toen er enkel sprake was van sommige ambtenaren met een kruisje rond de nek. De N-VA, Open Vld en LDD stellen zich hier dus een stuk hypocrieter op dan een partij die ze daarnaast wel openlijk van racisme beschuldigen.

Dit alles is natuurlijk het gevolg van een linkse blunder. Door zo lang regeringen met de christendemocraten te hebben moeten vormen, zijn de socialisten het niet meer gewend zich tegen religies af te zetten. Hierdoor is de antikatholieke gedachte in ons land op de achtergrond verdwenen. Toen zich vervolgens een nieuwe godsdienst aandiende, werd het verzet daartegen snel en volledig door extreemrechts gegijzeld. Wie omwille van zijn linkse ideeën tegen religies gekant is, kan eigenlijk bij geen enkele partij meer terecht.

Ten tweede, alle partijen zijn van mening dat tewerkstelling belangrijk is en dat we vooral moeten trachten die horden werkloze migranten aan een job te helpen. De stelling is dat economische emancipatie tot een sociale en culturele emancipatie leidt. Zo zijn vrouwen nu een stuk zelfstandiger dan pakweg vijftig jaar geleden omdat ze in veel gevallen ook een job hebben en dus financieel op eigen poten kunnen staan.

Alleen blijkt dit dus niet te gelden voor praktiserende moslims die de binnen die gemeenschap geldende voorschriften nogal letterlijk nemen. Een verbod op religieuze symbolen zou hun kansen op de arbeidsmarkt verkleinen en bijgevolg ook hun kansen op een culturele emancipatie verkleinen. Die culturele emancipatie is nochtans noodzakelijk om hen duidelijk te maken dat ze die godsdienst nergens voor nodig hebben. Het gevoel van uitsluiting zal hen enkel dieper in de val van het bijgeloof duwen en zal hen ertoe aanzetten zo veel mogelijk binnen het kringetje van gelijkgezinden te blijven vertoeven. Vroeger mochten gescheiden of ongetrouwd samenwonende vrouwen geen les geven in het katholiek onderwijs. Ben ik nu echt de enige die de analogie met dit geval ziet?

Ten derde, moslims die zich uitgesloten voelen, zullen ook sneller in een religieus fanatisme vervallen. Natuurlijk gaat het dan niet enkel om een hoofddoekenverbod voor ambtenaren. Dat is voor sommigen gewoon de zoveelste bevestiging dat ze hier niet welkom zijn en dat het westen een alomvattende oorlog tegen de islam voert.

Nu zouden we kunnen stellen dat het dragen van de hoofddoek net aantoont dat iemand al fanatiek is en binnen enkele weken een spijkerbom tot ontploffing zal brengen. Ik wil er echter even op wijzen dat zo wat alle moslimterroristen van september 2001 tot nu er steeds volledig geïntegreerd uitzagen. Telkens opnieuw lezen of horen we in interviews dat ze er volstrekt normaal uitzagen, zich normaal gedroegen en helemaal geen fanatieke indruk nalieten. Statistisch gezien, begint het er zelfs op te lijken dat het minder waarschijnlijk is dat een moslimvrouw met een hoofddoek bij een terreurgroep hoort dan een moslimvrouw die zich volledig westers kleedt.

Ten vierde, veel mensen stellen mensen uit het Midden-Oosten en Noord-Afrika de facto gelijk met de criminelen die vaak het nieuws halen en die onze gevangenissen overvol maken. Door eindelijk eens wat moslims te zien met een degelijke functie, zoals gemeentelijk ambtenaar, kan dit beeld eindelijk eens onderuit worden gehaald en zal iedereen zich wat meer op zijn gemak voelen.

Ten vijfde, het is maar de vraag hoe ver een verbod op religieuze, levensbeschouwelijke en ideologische symbolen, zoals het officieel heet, in de praktijk zou reiken. De verdedigers van de diversiteit in de samenleving zullen natuurlijk in de eerste plaats trachten aan te tonen dat een hoofddoek een cultureel en geen strikt religieus symbool is. Er zijn echter nog tal van andere twijfelgevallen te vinden.

Hoe zit het met een bedrukt T-shirt? Is een T-shirt van een of andere blackmetal band nog toegelaten of wordt dit dan beschouwd als een uiting van satanisme, wat mits enige fantasie ook als een religieuze overtuiging kan worden beschouwd? Is een T-shirt van 11.11.11 nog toegelaten? Tenslotte is het verdedigen van eerlijke wereldhandel ook een ideologisch standpunt. Is een T-shirt van de Chiro nog toegelaten? Tenslotte gaat het hier toch om een organisatie die haar wortels diep binnen de christendemocratische zuil heeft en wiens naam bovendien uit een zuiver religieus acroniem [1] bestaat. Is een designer T-shirt van Hugo Boss nog toegelaten? Tenslotte is dit de ontwerper van de beruchte uniformen van de Waffen-SS en wie zoiets draagt, spreekt misschien zijn sympathie uit voor onze fiere Vlaamse strijders aan het Oostfront.

Volgens mij hebben onze politici hier nog niet al te diep over nagedacht en zou dit systeem vooral tot willekeur leiden. De nadruk die tijdens het debat constant op de gemeentelijke autonomie wordt gelegd, kan dit enkel verergeren. De Raad van State zal er alleszins de handen vol aan hebben. Dit gaat niet enkel om moslimvrouwen. Dit gaat over de overtuigingen van al die tienduizenden mensen die in Vlaanderen lid zijn van al die duizenden verenigingen die de belangrijkste rijkdom van onze samenleving vormen.

Tot slot stel ik nog een vraag aan alle voorstanders van het verbod. Wat moeten we aanvangen met een neonazi die een swastika op zijn voorhoofd heeft laten tatoeëren? Moet die dan een hoofddoek dragen om dit niet zo neutrale symbool te verbergen?

-----------

[1] Voor diegenen die het zich nooit hebben afgevraagd: de Griekse letters Chi (χ) en Ro (ρ) staan voor Christus Rex, oftewel Christus Koning.

Add new comment

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.