Occupy Leuven, aflevering 1

Morgen, donderdag 27 oktober 2011, vindt voor het eerst een Leuvense versie [1] plaats van het ondertussen internationaal bekende protestfenomeen Occupy ‘x’, waarbij u het kruisje mag vervangen door een straat, wijk of stad naar keuze. Zo lang er ter plekke doelwitten te vinden zijn die rechtstreeks of onrechtstreeks een band met de bankencrisis, financiële uitbuiting, kapitalistisch profitariaat of andere mattheüseffecten te vinden is, is er voldoende reden om tot een symbolische bezetting over te gaan.

Nu is het niet mijn bedoeling hier een intentieproces te maken. De organisatoren van dit evenement moeten zelf maar verklaren waar ze voor staan en wat ze willen bereiken. Ze moeten zelf maar nagaan of een tijdelijke symbolische bezetting al dan niet een voldoende krachtig signaal vormt.

Ik wil hier enkel opmerken dat ik de kracht van deze organisatie met eigen ogen heb mogen aanschouwen. Afgelopen zaterdag heb ik puur toevallig enkele betrokkenen ontmoet. Een voor een bleken ze vrouwelijk, tussen 20 en 35 jaar oud, normaal gekleed, zoals we het voor het gemak maar zullen noemen, en geheel verstoken van slogans die hen door anderen zijn opgedrongen. Zij spraken enkel over manieren om nog meer volk te kunnen lokken. Dit zijn geen machtsbeluste beroepspolitici die de bestaande elite door henzelf willen vervangen of ontevreden krakers uit pand De Vuile Toiletten die van protesteren hun bestaansreden hebben gemaakt. Deze mensen hebben soms kinderen, soms een diploma en altijd de wens van een echte toekomst te mogen genieten.

Dit is geen marginaal groepje. Alleen staan hun tegenstanders al met de beschuldigende vinger klaar. Dit artikel: http://www.politics.be/persmededelingen/30557/ is een goed voorbeeld. Volgens het Katholiek Vlaams Hoogstudentenverbond [2] (KVHV) gaat het eens te meer om neomarxisten en moet het kapitalisme worden verdedigd. Mij niet gelaten, maar dit gaat niet om systemen of ideologieën. Dit gaat om mensen die hun zakken vullen ten koste van andere mensen.

Ik roep iedereen op eindelijk eens te stoppen met mensen in ideologische vakjes te stoppen. Het lijkt me veel belangrijker en eerlijker [3] iedereen in een karakterieel vakje te stoppen. Wie zijn de hebzuchtige individuen? Wie maakt zich schuldig aan machtsmisbruik? Mij maakt het niet uit op welke stoel ze zitten, zolang er maar iemand aan de poten zaagt.

----------
[1] De precieze locatie wordt om evidente redenen nog even stil gehouden. Wie meer info wil, moet maar op zoek naar de Facebook-pagina van Occupy Leuven. Het beginuur is in elk geval 16.00 uur.
[2] Wat is eigenlijk een hoogstudent? En wat is, in afgeleide, een laagstudent? Kan de praeses me dat eens uitleggen? Of heeft hij het te druk met zijn hagiografie in vier delen van baron Woeste?
[3] En potentieel gevaarlijker ook, maar ik vind het mijn taak nu en dan eens provocerend uit de hoek te komen. Dit kan een nieuwe heksenjacht worden. Maar is die dan nog niet aan de gang? Hoe zit het met de manier waarop bepaalde partijen de Walen, de doppers, de OCMW’ers, de migranten en alle anderen behandelen die zich niet aan hun geïdealiseerde beeld van de maatschappij aanpassen?

Add new comment

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.