2020

An unexpected candidate for the American elections: Patrick Leahy for president! (English version)

Who's Patrick Leahy? We'll get back to that later. First, we have to take a look at the current situation in the US, where the news is obviously dominated by the same disease that forces most people in Europe to live behind closed doors by now.

To prevent chasing away potential readers with an overdose of judicial lingo, I'll sketch out in a few short steps what might happen if this pandemic keeps spreading across all fifty states.

Een onverwachte kandidaat voor de Amerikaanse verkiezingen: Patrick Leahy for president!

Wie is Patrick Leahy? Daar komen we straks op terug. Eerst moeten we een blik werpen op de huidige situatie en in de VS wordt het nieuws natuurlijk ook beheerst door de ziekte die ons in Europa steeds meer tot een leven achter gesloten deuren dwingt.

Aangezien de term 'grondwettelijk recht' de meeste mensen ertoe brengt snel een ander artikel te zoeken, zal ik in korte stappen overlopen wat hypothetisch zou kunnen gebeuren indien deze pandemie zich door de Amerikaanse staten blijft verspreiden.