Weblog

Dit is de thuisbasis van de blog The Angry Planet, een reeks teksten waarin Malcolm Nix zijn onvrede neerpent met zowat alles wat er op onze planeet misloopt, zal mislopen, zou kunnen mislopen en ondertussen ongetwijfeld al is misgelopen terwijl we even de andere kant uitkeken. De teksten zijn chronologisch en niet thematisch geordend. Alle oude teksten uit de periode tussen november 2009 en maart 2013 zijn hier ook terug te vinden. Alle teksten zijn beschermd door middel van een Creative Commons license. Wie hierover meer informatie wil, kan de link naar de officiële website vinden in de rubriek 'Links' elders op deze site.

This is the new home of the weblog The Angry Planet, now unified with all Malcolm’s other activities. Since translations in English or any other language are not available, this part of the site might be less interesting for those who don’t speak Dutch. All entries are protected by means of a Creative Commons license. Those wanting more information on this license, can find a link to the official website on the 'Links' page elsewere on this site.

Malcolm viert: een klein succes in een slechte wereld

Hoewel de nieuwswaarde op deze snel draaiende planeet na drie dagen weer een stuk kleiner is geworden, wil ik hier toch nog melden dat ons protest [1] tegen het colloquium van de NSV vruchten heeft afgeworpen. De KU Leuven heeft haar toestemming ingetrokken en de internationale selectie fascisten, nationalisten en openlijke racisten is moeten afdruipen naar die stad waar dergelijk tuig welkom is: Antwerpen, de zelfverklaarde hoofdstad van het universum.

Malcolm gaat niet, maar in zekere zin eigenlijk wel, naar: het internationaal colloquium van de NSV in Leuven

Ik heb de voorbije weken allerlei oproepen ontvangen om te protesteren tegen het colloquium dat de Nationalistische Studenten Vereniging op zaterdag 30 november 2013 vanaf 13.00 uur organiseert in het Premonstreitcollege (Naamsestraat, Leuven). Het colloquium is blijkbaar bedoeld om allerlei, uiteraard extreemrechtse, Europese jongerenorganisaties de kans te geven elkaar te ontmoeten en samenwerking te stimuleren.

Malcolm zou graag gaan naar: een themadag over geluidsnormen en gehoorbescherming

Helaas zal dat omwille van mijn nogal eigenaardige werkuren niet lukken. Misschien hebben de lezers van mijn blog meer geluk en kunnen zij er wel bij zijn. Mij lijkt het in elk geval interessant genoeg om de dagelijkse afleveringen van Thuis en Buren voor te missen.

Malcolm maakt: snel nog wat reclame voor zijn eigen DJ-sets

Het kan allicht geen kwaad de aandacht van de grote massa nog eens te vestigen op twee eerder aangekondigde DJ-sets die de komende week zullen worden voltrokken. Aangezien het al van augustus is geleden dat ik nog eens heb gedraaid, begin ik zowaar zelf ongeduldig te worden.

Malcolm reageert: op het verdwijnen van Joos

Omwille van mijn werk, mijn luiheid en het teveel aan muziek op mijn laptop dat me van de radio weghoudt, heb ik nooit veel naar het programma Joos geluisterd, maar ik weet wel waarom het verdwijnt en dat stemt me niet gelukkig.

Malcolm beoordeelt: het voorstel van Rik Daems om langdurig werklozen gemeenschapsdienst te laten vervullen

Op het eerste gezicht is het natuurlijk weer een zoveelste ultraliberale uitbarsting, maar mits de nodige manipulatieve onderhandelingen zou dit idee wel eens in het gezicht van Rik Daems en zijn medestanders kunnen ontploffen. Het is in elk geval meer dan de moeite waard het dossier niet met een scheldpartij te sluiten. Wie hier dieper over nadenkt, zal vrij snel de mogelijkheden zien die hier onverwacht achter schuilgaan.

Malcolm ontmaskert: een subtiele manouevre van kapitalistisch gespuis

Op donderdag 3 oktober 2013 heeft een zekere Griet Coppé, een verpleegster uit Roeselare die op een onbewaakt ogenblik door het stemvee tot lid van het Vlaams Parlement is verkozen, een parlementaire vraag gesteld aan minister Van den Bossche, onder meer bevoegd voor het woonbeleid in het Vlaamse Gewest.

Malcolm verwelkomt: een politiek vluchteling in levensgevaar

Wie de afgelopen dagen de kranten heeft gelezen, heeft ongetwijfeld gemerkt dat Dyab Abou Jahjah van plan is naar ons land terug te keren. Hij is blijkbaar zelfs actief op zoek naar een huis en zijn vertrek uit Libanon zou een kwestie van maximaal enkele weken zijn.

Malcolm promoot eens te meer: de lokale scene, die ook Herent omvat

Op zaterdag 14 september organiseert eetcafé De Wildeman (Schoolstraat, Herent) naar aanleiding van zijn tweejarig bestaan een avond vol muziek van de minder voorspelbare aard. Persoonlijk vind ik dit een beetje eigenaardig klinken, want volgens mij bestaat gemeenschapscentrum De Wildeman al meer dan tien jaar. Uit enig onderzoek blijkt dan ook dat het er vooral om gaat dat de huidige uitbaters nu al twee jaar het café openhouden.

Malcolm bevestigt: de datum van de cd-voorstelling van De Legende

Gisteren is op de site van Het Depot de aankondiging van de cd-voorstelling van De Legende verschenen, maar dan wel op de verkeerde datum. Om elk misverstand te vermijden, wil ik hier toch even melden dat de datum in de kalender op deze site, zaterdag 2 november, de enige juiste is en blijft.

Het Depot heeft deze vergissing ondertussen allicht zelf al rechtgezet. De correcte datum en alle mogelijke andere informatie over het concert zou bijgevolg hier te vinden moeten zijn.

Malcolm steunt zijn lokale scene en dat zelfs meer dan eens

Zoals steeds, vind ik het interessanter en vaak ook zelfs plezanter naar een klein lokaal optreden te gaan dan mijn geld te verspillen aan de megalomane evenementen van mensen als Herman Schueremans en andere hypocrieten die, met de bereidwillige medewerking van een schaapachtige bevolking, de slogan 'turning rebellion into money' dagelijks weten waar te maken.

Malcolm herdenkt: de twintigste verjaardag van jeugdhuis Clockwork

Vandaag, 12 augustus 2013, is het exact twintig jaar geleden dat het beruchte maar ondertussen al lang weer verdwenen jeugdhuis voor het eerst de deuren van het haast onbewoonbare pand in de Boekhandelstraat opende.

Malcolm maakt reclame voor: concerten in het Rockcafé

Op zaterdag 21 september valt er weer iets te beleven in het Rockcafé (Oude Markt, Leuven), alwaar de sympathieke doch enigszins anti-autoritaire jongens en meisjes van Chaosbar, die het momenteel dankzij onze onsympathieke en helaas zeer autoritaire politiemacht zonder eigen pand moeten stellen, twee Hongaarse bands hebben uitgenodigd.

 

Malcolm ontmoette: de domste tapster van de stad

Afgelopen zondag, tijdens Hapje Tapje, heb ik zowaar iemand ontmoet die ik hier echt moet vermelden [1]. Ik ben, net zoals iedereen die wel eens een horeca-etablissement bezoekt, al eerder met incompetente tappers en dergelijke geconfronteerd, maar deze korte anekdote slaat toch alles wat ik eerder heb beleefd of door anderen heb horen vertellen.

Malcolm ging naar: IONU, End of Ernie en Vagina Dentata in café Paradox

De eerder aangekondigde concerten op maandag 29 juli 2013 hebben dus wel degelijk plaatsgevonden en ik heb, gezeten op het gezellige tuinterras van café Paradox, een paar vaststellingen kunnen doen. Hetzelfde had  trouwens kunnen gelden voor de Leuvense politie, als de aanhangers van orde en gezag niet zo lomp waren geweest pas 20 minuten na de concerten langs te komen en bijgevolg helemaal niets van de onvermijdelijke geluidsoverlast te merken.

Malcolm verspreidt: de officiële teksten in verband met de nieuwe geluidsnormen in Leuven

Alvorens te klagen, kunnen we best weten waar de discussie nu eigenlijk over gaat. Wat natuurlijk niet betekent, dat we nadien niet meer zullen klagen. De nieuwe geluidsnormen zijn schadelijker voor de leefbaarheid van onze stad dan de zogenaamde wantoestanden waarvoor ze in het leven zijn geroepen. De grootste bedreiging van de leefbaarheid van de binnenstad bestaat trouwens uit rijke mensen die veel te dure nieuwbouwappartementen kopen en vervolgens vinden dat de rest der bewoners zich maar aan hun wensen moet aanpassen, zelfs als dat betekent dat ze hierdoor hun broodwinning verliezen.

Malcolm geeft weg: oldschool geluidsisolatie

Ten gevolge van de nogal grote consumptie te onzes huizes heb ik hier tientallen en tientallen lege eierdozen staan. Vroeger werden die vaak gebruikt om repetitielokalen en dergelijke wat te isoleren en ik kan me voorstellen dat bands met een beperkt budget deze methode nog steeds gebruiken.

Wel, die dozen zijn hier gratis en voor niets te krijgen. Wie ze wil hebben, moet ze maar komen halen. Er is zeker genoeg om een paar vierkante meter vol te hangen. Geïnteresseerden mogen me, met andere woorden, altijd mailen. Ik wens hen bij voorbaat al veel plezier.

Malcolm gaat niet: naar Tomorrowland, maar de muziek heeft er niets mee te maken

Eigenlijk gaat het om de gemeenten Boom en Rumst, maar we kunnen het gerust over de rand van de beschaving hebben. Nog even verder en men is in Antwerpen, alwaar de spreekwoordelijke twee maten en twee gewichten tot norm zijn verheven.

De burgemeesters van deze twee onbetekenende vlekken op onze nationale landkaart, respectievelijk afkomstig uit de totalitair ruikende mest van N-VA en CD&V, hebben hun hersenafwijkingen weer eens de vrije loop gelaten en ditmaal zijn het een paar tienduizend festivalgangers die de gevolgen mogen dragen.

Malcolm gaat niet naar: een nieuwe frituur in de Muntstraat

Eigenlijk ga ik sowieso al zelden naar een frituur. Als ik dat enigszins correct inschat, gebeurt dat misschien drie of vier keer per jaar. Maar dat is nu even het punt niet. Ten gevolge van al die kebabzaken en fastfoodketens die zich in elk stadscentrum hebben genesteld, heeft de typisch Belgische frituur veel van zijn aantrekkingskracht verloren. Dit betekent echter niet dat er geen publiek meer is voor een zaak die stukjes aardappel, slachtafval en xanthaamgom in sauspotten verkoopt.

Malcolm gaat naar: concerten in café Paradox

Ik heb net ontdekt dat de huidige uitbater van café Paradox (Diestesteenweg, Kessel-Lo) tegen beter weten in heeft beslist ook concerten in zijn overigens meer dan voldoende groot uitgevallen zaak te organiseren. Aangezien het allicht niet lang zal duren voor hij ten gevolge van een vrachtwagen vol klachten voor geluidsoverlast besluit hiermee te stoppen, kunnen we er beter van profiteren.