Weblog

Dit is de thuisbasis van de blog The Angry Planet, een reeks teksten waarin Malcolm Nix zijn onvrede neerpent met zowat alles wat er op onze planeet misloopt, zal mislopen, zou kunnen mislopen en ondertussen ongetwijfeld al is misgelopen terwijl we even de andere kant uitkeken. De teksten zijn chronologisch en niet thematisch geordend. Alle oude teksten uit de periode tussen november 2009 en maart 2013 zijn hier ook terug te vinden. Alle teksten zijn beschermd door middel van een Creative Commons license. Wie hierover meer informatie wil, kan de link naar de officiële website vinden in de rubriek 'Links' elders op deze site.

This is the new home of the weblog The Angry Planet, now unified with all Malcolm’s other activities. Since translations in English or any other language are not available, this part of the site might be less interesting for those who don’t speak Dutch. All entries are protected by means of a Creative Commons license. Those wanting more information on this license, can find a link to the official website on the 'Links' page elsewere on this site.

Malcolm gaat naar: Drongos for Europe

Ik moet zeggen dat de krakers de laatste tijd wel zeer actief zijn. Op vrijdag 10 mei organiseren ze weeral een optreden in het Autonoom Centrum voor Cultuur en Ontspanning, afgekort ACCO, in de Kaboutermansstraat (Leuven).

Op het programma staan twee groepen, maar daar komt misschien nog een en ander bij. We denken dan vooral aan groepen die nergens anders terecht kunnen. Maar ja, wat in de grote zalen wel welkom is, trekt meestal op niks.

Malcolm vraagt: steun voor een hilarische petitie

De Britse regering heeft blijkbaar nog niet goed begrepen dat de dood van the dead witch M. Thatcher op veel plaatsen tot spontane feestjes heeft geleid en blijft maar besparen op ongeveer alles, met uitzondering uiteraard van de inkomens en de privilegies van de upper class. Erger nog dan de structurele armoede die dit ooit tot de ontwikkelde wereld gerekende land teistert, is de complete wereldvreemdheid van de beleidsmakers.

Malcolm steunt eens te meer: de lokale kraakpandscene

Er is me meegedeeld dat er ook na de viering van het vijfjarig bestaan nog concerten zullen plaatsvinden in wat ondertussen het Autonoom Centrum voor Cultuur en Ontspanning oftewel ACCO heet. Het pand aan de Kaboutermansstraat is dan ook groot genoeg om er allerlei groepen in te laten spelen.

Malcolm ontkurkt: een fles

Ze is eindelijk dood. De 'vrouw' die de samenleving in haar eigen land zo goed als vernietigd heeft en die de rest van de wereld samen met haar handlanger Reagan in de hel van de gedereguleerde globalisering heeft gestort.

Malcolm denkt na: over Belgische jongeren in Syrië

Er is tegenwoordig veel te doen in de media over Belgische jongeren die naar Syrië trekken om ginds mee te vechten in de reeds lang aanslepende bloederige burgeroorlog tussen de aanhangers van president Assad en de vooral door radicale moslims gedomineerde oppositietroepen. Zelfs de burgemeesters van hun steden van herkomst beginnen zich te roeren en eisen een kordaat optreden door de verschillende regeringen van dit land.

Malcolm promoot: het lokale kraakpand

Sinds enkele maanden hebben onze plaatselijke krakers, die overigens tot de actiefste van het land behoren, weer een nieuw pand in gebruik genomen, namelijk de oude en reeds lang verlaten drukkerij van Acco. Het pand is gelegen tussen de Brusselsestraat en de Kaboutermansstraat, maar voor publieke evenementen wordt enkel de ingang langs die laatstgenoemde straat gebruikt. Het is maar dat u niet voor de pruimen op de verkeerde deur staat te bonken.

Malcolm promoot: een campagne van de ACOD Jongeren

Het is me nog niet helemaal duidelijk wat ik onder de benaming 'ACOD Jongeren' moet verstaan[1], maar gelukkig is dat niet zo belangrijk. Belangrijker is dat ze een initiatief hebben genomen dat de juiste mensen ergert en dat is altijd goed nieuws.

Malcolm steunt: Radio Scorpio

Op zondag 14 april organiseert Radio Scorpio, een zender voor en door mensen die de ether met muziek vullen en niet met reclame vervuilen, een Fandag. Mensen die de zender een warm hart toedragen, zijn welkom in Café Entrepot (Vaartkom, Leuven) tussen 14.00 en het uur waarop de tappers van vermoeidheid omvallen. De muziek wordt verzorgd door de DJ's van Lazy Sundays.

Malcolm promoot: een controversieel boek

De linkse denker, officieel zelfs filosoof, Ico Maly heeft sinds enkele maanden een nieuw boek uit. Het is zelfs de gepubliceerde versie van zijn doctoraatsverhandeling, waarvoor uiteraard felicitaties op hun plaats zijn.

Malcolm verspreidt: een petitie

Op verzoek van diverse organisaties bied ik hier graag deze petitie ter ondertekening aan. Dat kan gelukkig ook online gebeuren. Het is me niet duidelijk of er een deadline is, maar het heeft natuurlijk geen zin dit maandenlang te laten aanslepen.

Malcolm overloopt: het belangrijkste nieuws van de afgelopen dagen

Na (pdw), een mens wiens spitsvondigheid met de taal zelfs tussen haakjes geplaatste initialen als naamgeving aanvaardbaar heeft gemaakt, is nu ook Hugo Chavez dood. De linkerzijde krijgt rake klappen en de rechterzijde bereidt haar nakende recuperatie van de Venezolaanse economie voor.

Malcolm blikt terug: op vele vermakelijke avonden in café Amedee

Nu de sluiting onafwendbaar is geworden en de einddatum nadert, denkt elke mens die er ooit een voet binnen heeft gezet wel eens weemoedig terug aan nachten gevuld met trappisten, obscure uitvoeringen van Russische symfonieën en eindeloos lijkende discussies die zelden een bruikbare conclusie opleverden. Vaak werd dan maar beloofd het gesprek een andere keer voort te zetten, maar de dag nadien herinnerde niemand zich zelfs maar het onderwerp.

Malcolm prijst: een mooie one-liner

Zelfs nu (pdw) binnenkort ergens onder ons ligt en bijgevolg niet langer onder ons is, valt er nu en dan een mooie, geslaagde en schitterend geformuleerde zin te noteren. De prijs van de voorlopig beste one-liner van het op zich nog jonge jaar gaat naar Bart Martens, Vlaams volksvertegenwoordiger en boegbeeld van de milieubeweging. “De onzichtbare hand heeft lange vingers.” Prachtig.

Malcolm is verontrust: door een ernstige dreiging met terrorisme in ons land

Nu denken sommigen natuurlijk dat ik me het hoofd op hol heb laten brengen door Amerikaanse propaganda die overal vijanden ziet of dat ik vrees dat een of ander conflict in het Midden-Oosten met bommenleggers en al naar onze contreien zal overwaaien. Daar gaat het echter niet over. Terrorisme is meer dan enkel mensen afknallen, casu quo opblazen.

Malcolm slaagt op: een test voor studenten die een leerkrachtenopleiding volgen

Er is de afgelopen twee weken veel te doen geweest over een door Knack georganiseerde bevraging van 991 studenten die een opleiding volgen die er, indien ze tenminste niet buizen, overlijden of na een plotse bekering in Afghanistan tegen de ongelovigen gaan vechten, toe zou moeten leiden dat ze binnen afzienbare tijd voor klassen in ons secundair onderwijs staan.

Malcolm reageert: op een slecht idee

Na het bekijken van het avondjournaal op televisie heb ik verontrust enkele sites bekeken en onder meer dit artikel gevonden: http://www.nieuwsblad.be/Article/Detail.aspx?articleid=DMF20130124_0044…. De schijnheiligheid kent weer geen grenzen.

Malcolm maakt zich kwaad: om de aangekondigde sluiting van café Amedee

Het is toch werkelijk triestig. Alle initiatieven die enigszins van de middelmaat en de normen van onze vreselijk brave samenleving afwijken, worden eerst in een hoekje gedreven en vervolgens gedwongen er simpelweg mee te stoppen. Dit is al jaren aan de gang en ik zie nog niet direct beterschap. Het volgende slachtoffer in de rij is vzw Amedee, sinds het overlijden[1] van de initiële oprichter en eigenaar Lucas Van Langendonck, de officiële uitbater van het bekende café Amedee in de Muntstraat te Leuven.

Malcolm lacht met: een geslaagde grap

Heeft iemand de voorbije dagen al een affiche gezien van de herdenking van Hugo Claus op het literair festival Saint-Amour, een organisatie van vzw Behoud de Begeerte? Het programma en een digitale versie van die affiche vindt u hier. Maar mij gaat het hier om de gedrukte versie van die affiche.

Malcolm ziet: weeral een afvallend masker

Vandaag heeft ons aller minister-president, de voormalige gedelegeerd bestuurder van Unizo, het volgende verklaard over ‘100 jaar Groote Oorlog’, de officiële herdenking van de Eerste Wereldoorlog: “Het is onze bedoeling deze herdenking te gebruiken om Vlaanderen wereldwijd op de kaart te zetten. [1]” Tot daar de honger en de kou van onze soldaten in de loopgraven. Tot daar het kwart miljoen doden dat de Britten op onze bodem hebben laten liggen om een paar vierkante meter te heroveren. Tot daar de dorpen in de Westhoek die tot het laatste huis zijn kapotgebombardeerd.

Malcolm leest kritisch: een hilarische studie over muzikale voorkeuren en criminaliteit

Ik weet dat dit onderwerp de voorbije dagen her en der wat persaandacht heeft gekregen, maar het is natuurlijk altijd beter de eigenlijke tekst erbij te nemen in plaats van ons te laten leiden door journalisten die omwille van budgettaire redenen toch niet voldoende tijd of ondersteuning krijgen om ernstige stukken te schrijven.